JAAK AAB: põhiseaduslike institutsioonide rahaline sõltumatus valitsusest suureneb

Sotsiaaldemokraat Jaak Aab avaldas täna riigikogus heameelt selle üle, et lõpuks on jõudnud parlamendi suurde saali eelnõu, mis käsitleb põhiseaduslike institutsioonide eelarvete kujunemist  riigieelarve koostamise protsessis.

„Tahan rõhutada, et eelnõu algatamise peamine põhjus on põhiseaduslike institutsioonide sõltumatuse tagamine täitevvõimust. Põhiseaduse järgi on riigikogu, vabariigi president, riigikontroll, õiguskantsler ja riigikohus oma tegevuses sõltumatud. See tähendab, et õiguslikult tuleb viia miinimumini valitsuse võimalus survestada põhiseaduslikke institutsioone nende eelarve kaudu. Kui neile ei eraldata piisavalt raha, võib see viia ülesannete osalise täitmiseni. Eriti pikantne on olukord sellepärast, et põhiseaduslikud institutsioonid teostavad teatud osas järelevalvet täitevvõimu, sealhulgas valitsuse üle,“ rääkis Aab.

Ta meenutas läinud suvel puhkenud sõnasõda peaministri ja rahandusministri ning teiselt poolt presidendi kantselei vahel, mis puudutas viimase rahapuudust.  „On kahju, et selle käigus sai kannatada ka presidendi maine, temast täiesti sõltumatult,“ rääkis Aab. „Juba üle-eelmise riigikogu koosseisu ajal tegi tollane riigikogu esimees Eiki Nestor ettepaneku, et põhiseaduslike institutsioonide ja eelarvet ettevalmistava rahandusministeeriumi vahelised eriarvamused lahendatakse riigikogu rahanduskomisjonis. Tookord toetas ainsana seda ideed sotsiaaldemokraatide  fraktsioon. On rõõm, et nüüd toetas seda ideed rahanduskomisjon  konsensuslikult,“ lausus Aab.

Eelnõu järgi kiidab rahanduskomisjon põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused heaks enne riigieelarve eelnõu parlamenti jõudmist. Rahanduskomisjoni otsus ja põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused lisatakse riigieelarve eelnõu seletuskirja juurde.