Hooldekodude teenuse kvaliteet peab tõusma!

Aili Ilves
Hingehoidja 485

Olen lõpetanud Usuteaduste Instituudi Diakoonia ja hingehoiu eriala magistratuuri. Viimased 4 aastat tegutsen hooldekodudes hingehoidjana. Ja tänu sellele näen probleeme seestpoolt, mis vajaksid kiiret lahendamist. Valmistun saama Viru-Nigula koguduse vaimulikuks.

Minu seisukohad

Hooldusreform on saanud seaduseks! Tänu sotsiaaldemokraatidele aitab riik katta hooldekodu koha maksumuse. Lähme nüüd siit edasi! – Parandame hooldekodu teenuse kvaliteeti! Hingehoidjana näen, et hooldekodud vajavad teenuse kvaliteedi parandamiseks investeeringuid. Koha maksumuse arvelt ei ole seda võimalik teha. Seisan selle eest, et hooldekodude teenuse kvaliteedi tõstmiseks loodaks investeeringute toetamise fond, mille abil on võimalik kaasajastada hooldekodudes elamise tingimusi. Hooldekodude omaosalus peaks olema võimalikult väike ja muud taotlemise tingimused suhteliselt leebed, et motiveerida kehvemal järjel olevaid hooldekodusid fondist raha taotlema, Hooldekodu ei peaks olema see viimane häda pärast valitud võimalus, vaid koht, kuhu ma lähen rõõmuga ja rahulolus veetma oma eluõhtut. Ja kindlasti peaks see õdus koht olema kodulähedane.