Toimetulek on julgeolek

Airi Alina Allaste
Sotsioloogia professor 420

Eesti poliitiline maastik vajab rohkem noori! Mure, et noorem põlvkond ei huvitu poliitikast, ei ole ainuomale vaid Eestile, vaid see on palju laiem väljakutse. Kuna noored pole kuigi aktiivsed hääletama ning parteide või osaluskogudega liituma, on jäänud kõlama seisukoht, et nad on passiivsemad kui kodanikkond tervikuna. Hiljutised uurimused on aga näidanud, et paljude Eesti noorte jaoks on olulised need teemad, mil on globaalne kandepind. Nad muretsevad keskkonna pärast, peavad tähtsaks sotsiaalset õiglust ja väärtustavad vähemuste aktsepteerimist.

Võiks ju oletada, et samad noored võiksid minna ka hääletama, isegi kui neil pole huvi ja ambitsiooni parteisse astuda või noorte volikogu liikmeks saada. Võiks eeldada, et valimistel osalemine võiks kasvada kui parteipoliitikas tõuseksid paremini esile noori huvitavad teemad ning neil oleks tunne, et neid mõistetakse ja kuulatakse. Peame seda tagama. 

Soovitajad

Minu seisukohad

Sotsiaalteadlasena olen ma üle kahekümne aasta uurinud noori. Noortekultuure, elustiile, mobiilsust ja ühiskondlikku osalust noorte endi vaatepunktist. Viimastel aastatel olen kõige enam analüüsinud poliitilist osalust, keskendudes peamiselt omaalgatustele ja sotsiaalmeedia võimalustele. Sooviks et riiklik poliitika jõuaks noortele lähemale ja puudutaks enam neile südamelähedasti teemasid.