Toimetulek on julgeolek

Anne Uttendorf
Rahvakultuurispetsialist, põline idavirukas 484

Olen üle kolme aastakümne töötanud kultuurivaldkonnas. Minu tööelu algas eelmise sajandi kaheksakümnendate lõpus Laekvere kultuurimajas ringijuhina ning tasapisi on elu mind ühelt redelipulgalt teisele ülespoole tõstnud. Pärast peatset naasmist kodumaakonda olen olnud Kohtla-Järve Kultuurihoone osakonnajuhataja ja Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse direktor. Täna töötan Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialistina Ida-Virumaal.

Minu seisukohad

Iga inimene, sõltumata tema päritolust, rahvusest, vanusest, soost, haridustasemest või kultuurilisest taustast väärib kaasaegset ja turvalist elukeskkonda igas Eestimaa paigas, ka Ida-Virumaal. Elutähtsate teenuste kättesaadavus kodu lähedal on elementaarne. Üheks oluliseks elukeskkonna väärtuseks peangi kultuuri-ja huvitegevuse head kättesaadavust, mis suurendab kogukondades suuremat sotsiaalset sidet teineteisega, toob kokku erinevad põlvkonnad, loob positiivseid emotsioone ja tagab hea vaimse tervise. Ka kultuuri majanduslikku mõju ei tasu alahinnata. Kõige selle eelduseks on avatud ustega kultuurikolded igas paigas , nii rahvamajad kui raamatukogud, teotahtelised kogukonnad ja särasilmsed kultuuritöötajad, kes peavad olema väärtustatud ja õiglaselt tasustatud.

Emeriitprofessor, eesti sotsiaalteadlane ja rahvahariduse edendaja Ülo Vooglaid on kirjutanud: Kultuuril on asendamatu tähendus kõiges – ühiskonnast kodanikuni. Kultuuri hoiavad kõik kaunid kunstid, kõik mäluasutused, kommunikatsiooniasutused, haridusasutused, teadusasutused, kõik perekonnad ja kogukonnad. Ühiskond, kus inimeste kultuuriseos kaotsi lastakse, saab vaid vireleda.

Kui kultuur on hoitud, siis toimetulek on tagatud!