Hoolivama Eesti suunas!

Anneli Pärlin
Riigiteaduste magister, Keila linnavolikogu liige, Lääne-Harju Kultuurikeskuse juht 453

Kandideerin Riigikokku, sest soovin anda oma panuse Eesti inimeste heaks. Kohalikus poliitikas olen tundnud, et otsustajatel võiks olla rohkem märkamist, hoolimist ja inimeste väärtustamist. Poliitilised otsused peavad silmas pidama inimeste heaolu ja toimetulekut – ka nende, kes enda eest seista ei saa, ei oska või ei jaksa. Nii kohalikul kui riiklikul tasandil tuleb teha poliitikat hoolivalt!

Soovitajad

Minu seisukohad

Seisan Riigikokku valituna erakonna valimisprogrammi elluviimise eest. Olen veendunud, et Eesti inimesed väärivad õiglast riiki ning just seda saab pakkuda valitsus, kuhu on kaasatud sotsiaaldemokraadid. Tugeva riigi aluseks on endaga hästi toime tulevad inimesed. Toimetuleku tagab võimalus haridusele, õiglase palgaga tööle, eneseteostusele, heale vaimsele ja füüsilisele tervisele ja väärikale kohtlemisele kogu elukaare jooksul.

Üheks minu motoks on Mahatma Gandhi öeldu, et “Ole ise muutus, mida soovid maailmas näha”. Panustan nii tööalaselt kui ka vabatahtlikuna nendes kogukondades, kus elan või töötan. Olen teist koosseisu Keila linnavolikogu liige ning osalen volikogu keskkonna- ja sotsiaalkomisjoni töös. Keila Kooli hoolekogu aseesimehena hoian riigi suurima eestikeelse kooli tegemistel silma peal. EELK Risti koguduse juhatuse esimehena panustan oma kodukoguduse majanduslikku toimetulekusse ja kasvu.

Tööalaselt olen kõige enam kokku puutunud kultuuritööga. Pärast Taanis õppimist, keele omandamist ja sotsiaaldemokraatiaga tutvumist tegelesin aastaid Taani Kultuuri Instituudis põhjamaade kultuuri Eestisse vahendamisega. Viimastel aastatel olen juhtinud Lääne-Harju Kultuurikeskust. Keilas tegutsenud Hiirekese Perekeskuse tegevuse eest pälvisin 2013.a. Keila linna kultuuripreemia laste-, noorte- ja peresõbraliku linna maine kujundamise eest. Kultuur on oluline ja hoiab meie vaimset tervist kriisiaegadel.

Hoolimaks ja muutuste ellukutsumiseks tuleb ka ennast hoida. Selleks tegelen spordi, talisupluse ja lugemisega, turgutan end looduses ja armsas Risti kirikus. Usun, et hoolivam Eesti on võimalik!