Kagu-Eesti peab Toompealt paistma!

Anti Allas
Staažikaim Võru linnapea taasiseseisvunud Eestis, väga hea klapp on laste ja eakate inimestega 516

Minu arvates on üks meie peamisi küsimusi selles, kas elu säilimine Kagu-Eestis on Toompealt vaadatuna üldse oluline. Kahjuks on riigijuhtide paljud senised teod ja tegemata jätmised näidanud, et ega ikka ei ole küll. Näiteks on meie omavalitsuste võimalused inimestele kvaliteetseid avalikke teenuseid pakkuda tunduvalt kehvemad kui näiteks kahe Eesti suurima linna ümber paiknevates omavalitsustes. Riik kas ei julge või ei taha olla õiglane ümberjagaja.
Me peame senisest palju südimalt oma eluõiguse eest võitlema ja usun, et saan sellega hästi hakkama. Paraku elu on näidanud, et kui ikka ise ei tee, siis jääbki tihti tegemata. Siin ainult valimiste ajaks välja ilmuvate tegelaste peale loota ei saa! Ärme lase ennast rohkem petta!
Tugev Eesti on see, kus kindlustunne homse ees on ka kaugema kantide elanikel!

Minu seisukohad

Kagu-Eesti peab Toompealt paistma!

Kandideerin Riigikokku, et visalt ja täie pühendumusega seista siinse kandi elujõulisuse eest.
Minu arvates on praegu üks peamisi küsimusi selles, kas elu säilimine Kagu-Eestis on Toompealt vaadatuna üldse oluline. Kahjuks on riigijuhtide paljud senised teod ja tegemata jätmised näidanud, et ega ikka ei ole küll. Näiteks on meie omavalitsuste võimalused inimestele kvaliteetseid avalikke teenuseid pakkuda tunduvalt kehvemad kui näiteks kahe Eesti suurima linna ümber paiknevates omavalitsustes. Riik kas ei julge või ei taha olla õiglane ümberjagaja.

Meie peame siin Kagu-Eestis oma elanikele samu teenuseid pakkudes läbi ajama märkimisväärselt napima rahaga. Tegelikult peaks olema vastupidi, näiteks Norras makstakse riigi kaugemates piirkondades töötavatele spetsialistidele kõrgema koefitsiendiga palka. Muidu ei ole ääremaadel spetsialiste varsti enam kuskilt võtta.

-Virumaa on juba jõudnud riigi huviorbiiti, kuid Kagu-Eesti on jätkuvalt peksupoisi rollis. See ongi põhjus, miks soovin jätta oma armastatud töö – Võru linna juhtimise -, sest piltlikult öeldes ei sõltu püti kõige madalam laud praegu kaugeltki mitte Võru linna juhtimisest, vaid sellest, millised kaardid on riik kohalikele omavalitsustele kätte jaganud.

Ainus rohi, mis aitaks, on see, kui siinsed inimesed valiksid Toompeale neid, kelle kodu ja pered asuvad siin ja kes päriselt ka tahavad ja oskavad selle piirkonna eest seista. Ei maksa valida pealinnast siia saadetud libeda jutuga kuulsusi – kahjuks on neil vaja vaid meie hääli.

Ärme lase rohkem ennast petta!

Mis on mul kõige rohkem südamel ja millesse soovin eriti panustada:
• Võimalused sama hulga avalike teenuste pakkumiseks Võrus, Valgas ja Põlvas peavad olema võrdsed Viimsiga.
• Kvaliteetse interneti kättesaadavuse kiire lahendamine maapiirkondades.
• Kodu soetamiseks piisav pangalaenu tagatise tugi noortele peredele.
• Riigi, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate koostöös taskukohaste üürielamute rajamine.
• Nüüdisaegse ettevõtlustaristu arendamine uute töökohtade loomise toetamiseks.
• Uma keele ja traditsioonide säilitamise toetamine.
• Nursipalu polügooni laiendamine ei tohi siinset harjumuspärast elu täiesti pea peal pöörata. Siinseid põliselanikke tuleb kohelda võrdselt kõigi teiste eestimaalastega! Seisan vankumatult selle eest!
• Pension peaks olema vähemalt pool keskmisest palgast. Eakad peavad saama väärikalt koheldud ja abistatud.
• Eriliselt soovin panustada minu enda aastaid tagasi algatatud hajaasustuse programmi mahu suurendamisse. Veevärk kodudesse ja taluteed korda!
• Tasuta lasteaiaharidus.