Väärikas elujärg – tark ja tugev Eesti!

Anto Liivat
Juhtimisõppejõud ja saatejuht, kahe poja isa. 444
Linkedin

Kandideerin lapsepõlve kodukandis. Lisaks õppejõu tööle juhin Kuku raadio majandussaadet Buum. Olen korraldanud olümpiamängude kavva jõudnud 3×3 korvpalli Eesti meistrivõistlusi ning löön tänaseni kaasa mulle armsa Tallinna 32. Keskkooli vilistlaskogu tegemistes. Linnavolikogu liikmena seisin kaheksa aasta jooksul eelkõige selle eest, et koolid ja lasteaiad saaksid renoveeritud ning noorte sporditegevuse toetus järjepidevalt tõuseks.

Soovitajad

Minu seisukohad

Palgavaesus prügikasti! Parim pikaajaline majanduspoliitika on hariduspoliitika.

Meie lähiaastate tähtsaim väljakutse on hoida Eesti riik ja ühiskond ühtsena ning kindlustada demokraatliku maailma võit agressiivse autoritaarsuse üle. Vaesust süvendaval ning tülidest räsitud ühiskonnal pole lootustki sõjaajal hakkama saada, sestap peame tagama, et kellegi usku oma riiki ei murendaks ilmajäetuse tunne.

Hinnad Eestis on tõusnud Euroopa keskmisele tasemele, kuid palgad jäävad kolmandiku võrra maha. Kui soovime, et Eesti oleks turvaline, hooliv ja jõukas heaoluriik, peavad Eesti inimesed tegema maailma kõige paremini makstud tööd. Sellist tööd saavad aga teha vaid maailma kõige targemad inimesed. Targa töö eelduseks omakorda on õppimine. Selleks tuleb võimaldada neljapäevast töönädalat kõigile, kes õpivad, suurendades järk-järgult tasustatud õppepuhkuse päevade arvu. Samuti tuleb meil tõsta teadus- ja arendustegevuse osakaal kolme protsendini SKT-st. Selleks vajavad ettevõtted nii kaasaegseid teadmisi kui ka rahalist tuge tegevuse digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks, tootearenduseks ja ärimudelite uuendamiseks. Vaid nii rabeleme välja palgavaesusest ja keskmise sissetuleku lõksust.