Toimetulek on julgeolek

Ants Kutti
Riigiteener 481

Põline narvalane; abielus, peres kasvab kaks poega; valdkonnajuht riigiteenistuses, Kaitseliidu liige ja reservohvitser, EELK Narva Maarja koguduse juhatuse esimees.

Minu seisukohad

Põline narvalane Ants Kutti

Valdkonnajuht, Kaitseliidu liige ja reservohvitser Ants Kutti kandideerib Riigikogu valimistel SDE Ida-Viru piirkonna nimekirjas.

“Minu jaoks on oluline sotsiaalsüsteemi arendamine, sealhulgas eakate toetamine ning et pension kataks inimesele vajalikud teenused ja kulud,” ütles ta ja lisas, et tema jaoks on tähtis lahendada kõik kitsaskohad, kus riik on pannud üle jõu käiva koormuse kohalikele omavalitsustele.

Peale selle on Kuttile olulised hariduse ja teaduse arendamine ning sellesse valdkonda tehtavad investeeringud, sise- ja välisjulgeolekut puudutavad küsimused ning energiajulgeolek.
Kutti sõnul on riigi sisejulgeoleku tagamise küsimuses riik aastate jooksul väga õhukeseks viilitud, mis väljendub riigi piiratud võimekuses panustada politseinike, piirivalvurite, päästjate, maksu- ja tolliametnike, kooli- ja lasteaiaõpetajate palkade tõusu ning pakkuda turvalisust tõstvaid teenuseid vajalikus mahus. “Lasteaednike ja koolide roll seaduskuuleka ja eduka noorsoo kasvatusel on väga oluline,” lisas ta.

Kutti jaoks on oluline, et Narva saaks endale uue ja tänapäevase haigla ja hooldekodu. Peale selle ootab Narva ka tänapäevast jalgpallihalli, uusi üürimaju erineva profiiliga spetsialistidele (arstid, õpetajad, insenerid jne). “Pean oluliseks riigi investeeringuid Narva linna ja Ida-Virumaale, et vähendada vaesust ning leevendada noorte väljarännet. Tarvis on soodustada ja arendada selle piirkonna ettevõtlust ning kasvatada seeläbi tööhõivet ja tootlikkust.”

Ants Kuttil on sisejulgeoleku magistrikraad Sisekaitseakadeemiast, ta on lõpetanud Tallinna Majanduskooli ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži. Ta on EELK Narva Maarja koguduse juhatuse esimees.