Eesti inimeste toimetulek on Eesti riigi julgeolek!

Eduard Odinets
Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees 480

Olen Kohtla-Järve linnast pärit ning aastast 1996 Kohtla-Järve linnavolikogu liige. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli kohaliku omavalitsuse korralduse eriala ning omandanud eesti keele kui võõrkeele õpetaja kutse ja haridusvaldkonna magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Olen juhtinud Jõhvi teatrit Tuuleveski, toimetanud ajalehe Põhjarannik lisalehte, töötanud erinevatel ametikohtadel Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas, Integratsiooni Sihtasutuses, Riigikantseleis ja Kultuuriministeeriumis.

Minu seisukohad

Minu eesmärk on selline Eesti, mis on kõigi siin elavate inimeste kodu, sõltumata nende eripärast. Igaüks võiks tunda end Eestis koduselt – turvaliselt, oodatuna, hoituna, mittetõrjutuna. Eesti peaks olema kui kodu, kus sind aidatakse, kus sinust hoolitakse, kus sind ei jäeta üksi. Soovin panustada sellesse, et meie ühine Eesti oleks just selline.