Kvaliteetne haridus ja huviharidus kôigile lastele!

Eha Ristimets
Haridusuuendus- ja kultuurihuviline, Pärnu Vabakooli Seltsi juhatuse liige ning kooli õppejuht 530

Juba aastakümneid hariduse- ja huvihariduse ning kultuurivaldkonnas tegutsev Eha oli 26 aastat tagasi Pärnu Vabakooli asutajaliige. Algatuse ajendiks sai suurkoolis töötamise kogemus. Seal ei jäänud erilist võimalust tegeleda õpilaste individuaalsete võimete ja vajadustega. Just see kannustas otsima lahendusi – kooli, kus õpilase ja õpetaja vahel on usaldus ning säilib uudishimu ja rõõm koos tegutsemisest.

Vabakooli põhieesmärk on õnneliku, teadliku ja eluterve inimese kasvatamine. Vanematel on võimalik olla tõhusateks partneriteks laste koolitee kujundamisel, kuid ka vastutus vajalike ressursside leidmiseks. „Kool on kogukonna süda,“ on Eha veendunud.

Minu seisukohad

Ainult koostöös saame loota, et eesti keel ja kultuur püsivad, et tarbimisvajadus ei võta üle üllamaid väärtusi, et digimaailm ei uputa ebamaailma ning et säilib oskus ja soov ise oma elu juhtida. Laste andekus on väärt avastamist varakult – haridussüsteem (sealhulgas huviharidus) peab looma pärlite karbist välja toomiseks vajalikud tingimused.

Avatud maailm oma külluses on võimalus meie kõigi jaoks. Selles virvarris toimetulekuks vajame tugevaid juuri ja seljatagust, pühendumist ning tegutsemist. Noored, kes haridusteed läbivad, on haavatavad. Eesti riigi ja maailma jaoks oluliste kestlike väärtuste, teadmiste ja oskuste kasvatamine võib vilja kanda vaid kodu ja kooli ühise pingutusena.