Üheskoos tuleme toime!

Eimar Veldre
Endine Paide linnapea, suur raamatusõber ja kogukonnaaktivist 489

Olen kasvanud üles Paides, käinud ära ja tulnud tagasi. Lõpetasin Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala ning olen töötanud Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonnas, Eesti Üliõpilaskondade Liidus, Eesti Õpilasesinduste Liidus, Riigikogu Kantseleis, Siseministeeriumis ja Paide Linnavalitsuses. Usun, et igas Eesti piirkonnas peab olema võimalik hästi elada – käia lastaias ja koolis, huviringides, teha tööd ning nautida peret ja lähedasi, elada kogukonnaelu. Head haridus, turvaline elukeskkond ja sõbralik kogukonnaelu annavad eeldused igaühele lüüa elus läbi, valida soovitud eriala ning teostada ennast. Näen, et tänases ühiskonnakorralduses kahjuks kõigil ja kõikjal seda ei ole. Muutused hakkavad väikestest asjadest ja seepärast pean ka oluliseks koostööd ja üksteisest hoolimist. Nii teeme oma kodukoha ja Eesti tugevaks.

Minu seisukohad

13 543 töötavast järvamaalasest saab 69,1% teha tööd kodumaakonnas, 30,6% mõnes teises maakonnas ja 0,3% välismaal. Eesti keskmine töötada teises maakonnas on 14%. Nii saab lugeda Statistikaameti veebist https://www.stat.ee/et/uudised/14-tootajatest-kaib-teise-maakonda-toole.

Seega umbes 4000 Järvamaa elanikku sõidab töölkäimiseks iga päev teise maakonda (kellel pikem, kell lühem teekond) või on päevi kodust eemal; loomulikult on ka kaugtöö võimalusi osadel ehk nt mujal asuva organisatsiooni jaoks saab töötada ka kodunt. Jah, kõigi jaoks ei ole see ka sunnitud olukord, vaid teadlik ja soovitud valik. Ent siiski, tuhanded inimesed.

Mis see aga tähendab majanduslikult, sotsiaalselt, keskkonnale? Näiteks sadu kui mitte tuhandeid eineid, mis ei sööda me maakonna toidukohtades – peamiselt lõunad, ent pikk päev võib jätta kergelt ka õhtuse väljas einestamise perega või olengu sõpradega (miljon ja enam eurot aastas).

1-2 või 3 tundi sõidule kodu-töö-kodu võtab aega perelt, sõpradelt, kogukonda panustamiselt ja iseendalt. Me laulukoori, tantsuringid, Järva Kilb ja mis kooskäimised ja ühingud veel – millised võiksid nad olla kui mainitud tundidest enam siinakandis veetes.

Sunnitud sõidud on ka kütusekulu perele ja taastumatu ressursi tarbimine looduse vaates. Jah, saab kasutada ühistransport, ent mitte kaugeltki kõik. Sajad autod liikluses.

Kui mõelda, et Eesti keskmine väljaspool kodumaakonda töötada on 14% (versus meie 30,6%), siis Järvamaa vaates vabariigi keskmiseni jõudmiseks tuleks siia luua ligi 2000 töökohta. See muudaks päris palju ja loomulikult eeldab selle saavutamiseks senisest enam riigi, kohalike omavalitsuste ja ettevõtete koostööd.