Toimetulek on julgeolek

Eve Kislov
Jurist, riigiabi ekspert, kogukonna arendaja ja Maardu linnavolinik 454
Instagram

Seisan kohalike ettevõtjate ja kogukondade toetamise, julgustamise ning kootööle suunatud arengu eest.

Soovitajad

Minu seisukohad

Me elame hea asukohaga ning arengueeldustega piirkonnas. Olen pikka aega elanud Raplas ja nüüd juba mitmeid aastaid Harjumaal ja minu arvates on just Harju- ja Raplamaa selliseks mõnusaks elukohaks, kus inimestel jätkub ühtaegu nii ruumi ja loodust, kuid kus pealinnavõimalused on käeulatuses. See on just selline koht, kus on võimalik ühendada inimesed ja töö, tekitada uusi töökohti.

Kuid ka siin ei edene asjad iseenesest. Ambitsioonitus ja passiivsus võivad meid kergesti viia Tallinna magamistoa staatusesse. Meil on aga oma huvid ja nende edukaks realiseerimiseks peame üheskoos välja töötama selgema arengupoliitika ja selle ka ellu viima. Suund tuleks võtta paljukeskuselise regiooni loomisele. See tähendab seda, et peame edasi arendama väljakujunenud tõmbekeskusi ning senisest enam tähelepanu pöörama olemaolevatele “äärealadele”. Senisest suuremat tähelepanu tuleb pöörata ka kohalike ettevõtjate ja kogukondade julgustamisele ja koostööle.

Seni on meil läinud hästi, kuid tulevikus hakkab meil minema veel paremini, kui suudame üheskoos need ja teised probleemid lahendada. Arvan, et saan siin oma teadmiste ja oskustega abiks olla. Olen juriidilise ja pedagoogilise haridusega ning töötanud nii avalikus kui ka erasektoris. Juriidilised teadmised ja kogemused on Riigikoguliikmetele väga vajalikud. Viimased kaheksa kuud viibisin eksperdina Aafrikas. Olen olnud Rapla linna- ja vallavolikogu liige ning hetkel kuulun Maardu Linnavolikogusse. Mul on 3 last ja 6 lapselast.