Õiglane Eesti on tugev Eesti

Eveliis Padar
Sotsioloog, feminist ja kodanikuaktivist 514
Instagram

Olen veendunud, et eesti naistel peavad olema võrdsed võimalused ühiskonnaelus kaasa rääkimiseks ja kuuldud olemiseks ja võrdne kohtlemine ei tohi olla vaid sõnakõlks, vaid peab olema sisustatud päriselt kaasavate ja läbimõeldud poliitikatega. Sallimatus ja pimeda viha vohamine viib Eesti umbekasvamiseni. Meie riiki viib edasi just avatus, teaduspõhisus, kaasav ja arvestav poliitikakujundamine.

Soovitajad

Minu seisukohad

106 aastat on eesti naistel olnud valimisõigus — see vabadus on puudutanud vaid umbes nelja põlvkonda. Kuigi statistika näitab, et naised käivad usinamalt valimas, on seadused sageli naisi mittearvestavad või lausa vaenulikud. On ju Tartu esipoetess Kristiina Ehingi tabavalt öelnud, et möödunud aasta oli naiste jaoks hundiseaduste aasta.

Fakt on see, et ebavõrdsust meeste ja naiste vahel leidub pea igas eluvaldkonnas — olgu selleks siis jätkuvalt Euroopa suurim palgalõhe, naiste vähene esindatus esinduskogudes (ka parlamendis on meil ju vaid veerandijagu naisi), vanemliku koormuse ebavõrdne jaotus või eakate naiste vaesusrisk.

Ideaalses maailmas võetakse mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi poliitika planeerimisel ja rakendamisel süstemaatiliselt arvesse, ent Eestis kohtame jätkuvalt naisi halvustavaid, pisendavaid või tõrjuvaid hoiakuid.

Seisan selle eest, et Eesti saaks kaasavamaks, võrdsemaks ja õiglasemaks riigiks.

Poliitika on ajalooliselt kippunud olema maskuliinne ja paraku ka misogüünne valdkond, ent see ei peaks ega tohiks nõnda jätkuda ja naistel on selle trendi murdmisel suur roll. Kui naised annaksid hääle oma sookaaslastele, oleks meil Eestis ka edaspidi suurema tõenäosusega peaminister või president naine ning uus põlvkond tüdrukuid kasvaks üles eeskujuga, kelle moodi nad oskaksid tahta olla. Eeskujusid ei saa alahinnata ja miks mitte soovida oma tütardele võrdsemat ja võimalusterohkemat tulevikku!