Ajalugu saagu kenasid tegusid täis!

Heiki Hanso
Kahe poja isa, Väikese väina eestkostja, arborist-ettevõtja 471
Instagram

Elu Eestis libiseb oma rada ja tehtud plaanides peab olema piisavalt paindlikkust!

Tuleb hoida kokku ja kokku hoida!

Soovitajad

Minu seisukohad

Minu isa on mulle maast ja madalast õpetanud, et kui soovid, et midagi tehtud saaks, siis tee see asi ise ära! Seetõttu ma riigikokku kandideeringi, et tunnen, et mulle olulistes küsimustes vajab Eesti riik rohkem peale hakkamist ja järjepidavust! Ma tunnen, et minus on jõudu ja tahet, olla järjepidev eestvedaja! Mulle on väga sümpaatne sotsiaaldemokraatlik mõttelaad, kus kodanikel on võrdsed võimalused ja riigi tugi hea hariduse saamiseks Ning igapäevaseks toimetulekuks. Seejuures soosides terviseteadlikke valikuid, ning keskkonda säästvaid arenguid! Ka meid ümbritsev keskkond vajab tuge! Eelmisest riigikorrast on pärit palju probleeme, mille lahendamisele peame täna pöörama palju tähelepanu ja leidma nende klaarimiseks finantse. Visalt on näiteks liikunud Väikese väina tammi tekitatud probleemide leevendamine. Olen vabatahtliku tööna ja kodanikualgatuse korras selle teemaga tegelenud juba alates 2015 aastast. Kuigi on tegemist Eesti suurima inimesepoolt muudetud veekogu ja vesiehitisega, pole juba 126 aastat suudetud sellise ökoloogilise ploki mõju, läbi sildavade ehitamise, leevendada. See on ju meie meri ja täiesti elemntaarne peab olema ka selle heale käekäigule panustsmine. Selle 7me aasta jooksul olen selle asja ajamisel, aga pidanud pettuma- olen asjasse puutuvates ametkondades kohanud rohkelt ükskõikust ja leigust. Vōtnud vastu tonnideviisi kaotusi mõnede kilode vahevõitude vahele. Üks olulisemaid võite minu arvates on see, et Väikese väina seltsi tegevustest on eeskuju võtnud näiteks Muhu- ja Saaremaa vald, kes samuti teostasid kudekraavide puhastamistel esimesed etapid. Riiklikult on see asi olnud kuidagi äraspidisene- rakendatakse nt hulgaliselt kalapüügi kitsendusi ja kiusatakse kalureid ja harrastuspüüdjaid, samas suur potsensiaaliga kudekraavid on roostunud/kinnikasvanud ja kalu juurde tekkida ei saa…