Toimetulek on julgeolek

Henri Kaselo
SDE Harjumaa piirkonna esimees, kaitseliitlane, Rae vallavolikogu keskkonnakomisjoni liige, Integratsiooni SA nõukogu liige 452
Instagram

Olen Eesti patrioot, kes peab oluliseks, et elu igas Eestimaa nurgas oleks elamisväärne, hoolimata sellest kui kaugel elatakse tõmbekeskustest. Riigikogus oleks minu fookuses ennekõike maaelu edendamine (sh põllumajandus), regionaalpoliitika ja kaasarääkimine Euroopa Liidu erinevates poliitikates läbi Riigikogu EL asjade komisjoni, et ühenduse poliitikad arvestaksid meie riigi huvidega.

Soovitajad

Minu seisukohad

Kandideerin Riigikokku, et anda oma panus Eesti riigi ühtlasesse arengusse. Ma pean väga oluliseks, et Eestimaal ei oleks ääremaid ehk igas maakonnas ja omavalitsuses oleks võimalik leida elamisväärset tööd ning elukeskkond oleks kvaliteetne. Selleks, et omavalitsused oleksid võimekamad, tuleks nende tulubaasi suurendada ning minna edasi haldusreformiga. Eestimaalaste toimetuleku ja julgeoleku tagamiseks, tuleks meie riigi tulubaasi suurendada ennekõike läbi targa ettevõtluse edendamise, mis ei konkureeriks pelgalt odava Aasia tööjõuga ning uute maavarade kasutuselevõtu. Näiteks on Eesti maapõues Euroopa suurimad fosforiidivarud, mille abil võiksime oma tulubaasi oluliselt suurendada. Tänapäevane uus tehnoloogia ja allmaakaevandamine ei tekitaks enam suurt keskkonnakahju, mida varasemalt 1980ndatel kardeti. Osutudes valituks Riigikokku, eelistaksin tööd Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis, kuna olen 11.a. töötanud Euroopa Parlamendis Brüsselis ja Strasbourgis. Samuti Riigikogu maaelukomisjonis, kuna olen maal sündinud ja kasvanud ning mind huvitab põllumajanduspoliitika, võttes antud teemal ka erinevates küsimustes sõna.