Tugev Eesti! Inimeste toimetulek ja riigi julgeolek!

Ivari Padar
Riigikogu liige, Eesti Panga nõukogu liige, kolmekordne vanaisa, taluperemees 515

Need on minu seitsmendad Riigikogu valimised, seega on mul olnud au olla pikka aega osaline Eesti riigi edendamises. Soovin oma kogemust edasi viia!

Minu seisukohad

Ma armastan oma riiki ja tahan, et Eesti suudaks kõikide tõsiste kriisidega nii toime tulla, et meie riik areneks ja iseseisvus kestaks, et Eestis oleks kõikidel hea elada. Mulle on olulised kultuuri- ja haridusteemad, mida hindan Eesti vaimujõu ja arengu tagatistena, kuid pean äärmiselt oluliseks ka jätkusuutlikku ja terviklikku regionaalpoliitikat, et väärt elu oleks võimalik kõikjal Eestis. Jugeolekupoliitika tähendab minu jaoks eelkõige rahva tahtmist ja valmisolekut kaitsta oma riiki ja vabadust. Keskkonnaküsimustes, energiajulgeolekus, maaelukorralduses toetan teadmistepõhist ja tulevikust hoolivaid lahendusi. Võrdõiguslikkus on minu maailmavaate loomulik osa ning arvan, et igal inimesel on õigus oma elu korraldada ja elada oma parima soovi ja tahtmise järele, kui ta tunnistab ja hindab ka teiste õigusi. Vabadus tähendab minu jaoks ka kohustusi ning solidaarsus peaks olema eeldus, et need, kel rohkem on, panustavad ka ühiskonda vabatahtlikult ja rõõmuga rohkem. Ma olen töökas ja usun, et tänu pikaajalisele töökogemusele erinevates asutustes suudan panustada Eesti arengut puudutavatesse küsimustesse argumenteeritult ja tulemuslikult. Ma ei karda vaidlusi, aga mulle ei meeldi vaenamine ja valetamine.