Valigem riiki juhtima need, kes sellest riigist, inimestest ja looduskeskkonnast hoolivad!

Jana Morozov
Ettevõtja, kokk, kaitseliitlane, töötajate esindaja, kogukonnaelu edendaja 523

Pean oluliseks osaleda poliitika teostamises – kuna ühiskond ei toimi ilma poliitikata. Ja selmet kõrvalt vaadata ning kritiseerida, käärin endal käised üles ja vaatan, mis ma ära teha saan. Sedakorda on minu soov ja eesmärk toetada sostiaaldemokraatide valitsemisprogrammi realiseerumist, sest meie riik vajab tasakaalukat, ettevaatavat, inimeste ja looduskeskkonnaga arvestavat, asjatundlikku ja läbipaistvat riigi juhtimist!

Minu seisukohad

Suhteliselt hilljuti maale elama asununa ja siin töötades, tean, mis tunne on, kui Sinu sissetulek ei ole piisav! Ei ole piisav laenu saamiseks, et oma kodu üles ehitada. Siis tekib ju küsimusi – mismoodi seda maaelu hoida ja edendada? Mismoodi inimesi maale elama saada, kui kummitab palgavaesus või töötus ja laenu saamine on vaid unistus. Samas moodustab kodu järjest suurema osa iga pere toimetulekust ning kodu mitteomamine suurendab vaesusriski. Ka madala sissetulekuga inimestel on õigus oma kodule ja väärikusele!

Selle eelduseks on, et riik ja omavalitsused teevad pikaajalisi plaane. Et riik hindab oma inimesi, oma ettevõtjaid, oma kogukondi ning loob võimalusi nende tegevuse ja arengu soodustamiseks. Et iga inimene siin riigis saaks elada väärikat elu nii linnas kui maal. Et riik ei lubaks õhutada vaenu ühiskonnas. Et riik ei annakas ainult kohustusi omavalitsustele, vaid ka vahendeid nende elluviimiseks. Koolid, kultuurimajad, raamatukogud ei ole ainult tallinlaste privileeg. Et riik hoolitseb oma looduskeskkonna säilimise ja taastamise eest – et seda riiki ja loodust jätkuks ka meie laste lastelastele! St. et riigijuhid tunnevad vastutust kogu riigi arnengu ja eluterve tuleviku eest!

Sotsiaaldemokraadina toetan ma oma kahe käega edasivaatava, säilenõtke ja kõiki arvestava riigijuhtimise realiseerumist!