Toimetulek on julgeolek

Jarno Laur
Tartu vallavanem 504

Olen päris pikalt tegutsenud omavalitsusjuhina. Tegutsenud põhimõttel, et saaksime elada Eestis, kus elukoht ei mõjuta võimalusi tööle, teenustele ja ennekõike haridusele. Kandideerin, et toetada sotsiaaldemokraatide nimekirja ja maailmavaadet, mis väärtustab iga inimest, seda on Eestil on praegu vaja!

Minu seisukohad

Eesseisvate valimiste põhiline küsimus ei ole siiski selles, millised maksud muutuvad või mitu eurot kasvab lastetoetus. Kõige tähtsam on, et Eesti julgeolek oleks tagatud. Riigi kaitsevõime kõige olulisemaks komponendiks on kaitsetahe. Kui relvasüsteeme, generaatoreid ja muud saab osta vajaliku summaga eelarves, siis kaitsetahe sõltub kodaniku ja riigi suhtest. Hästi hakkamasaav kodanik, kes tunneb, et riik väärtustab iga kodanikku ja laseb areneda igal Eesti paigal, on valmis riiki kaitsma. Iga euro kultuuri, regionaalpoliitikasse, kooliharidusse ning üldiselt Eesti eduloosse on seega investeering meie kaitsetahte tugevdamisse. Peame muutuma kriisides vastupidavamaks. Täna suudab Eestis vaenlase asemel ka keskmisest tugevam tuul suured piirkonnad elektri ja oluliste teenusteta jätta. Lisaks sõjalisele julgeolekule on seega vaja panustada mittesõjalise valmisoleku suurendamiseks, milleks sotsiaaldemokraadid soovivad eraldada täiendava 0,5% SKT-st. Need on võimed, mida vajame ka rahuajal, sest tormide, üleujutuste ja õnnetuste vastu tuleb samuti ennast kaitsta. On päris mitmed asjad, mis meil tuleb ära teha nii julgeoleku tagamiseks kui regionaalse elujärje parandamiseks energeetikas. Tuleb investeerida ülekandevõrku, et see oleks hädaolukorras töökindel ning ühtlasi võimaldaks energiatootmist hajutada. Pean väga oluliseks sotside lubadust tagada igale toota soovijale võrguga liitumisvõimalus kuni 30 kW ulatuses. Gaasist nii majade kütmisel kui kaugküttes tuleb lahti saada. Seetõttu pean väga oluliseks, et toetataks nii kaugkütte ettevõtteid üleminekul taastuvatele energiaallikatele kui ka (korter)elamuid kaugküttega liitumisel ning uute kaugküttepiirkondade loomist.