Toimetulek on julgeolek

Joosep Vimm
Tallinna abilinnapea, roheusku, võrdsusest hooliv demokraat 413
Instagram

Minu jaoks on oluline, et looksime õiglast ja turvalist ühiskonda. Õnnelikud ja motiveeritud inimesed on meie kõige väärtuslikum ressurss. Eesti majandusel läheb nii hästi nagu läheb meie inimestel. Hea haridus ja võrdsed võimalused laovad vundamendi kogu riigi edule. Sest toimetulek on julgeolek.

Soovitajad

Minu seisukohad

Olen õppinud majandust ja rahvusvahelisi suhteid Stockholmi ülikoolis. Töötanud Sotsiaalministeeriumis soolist võrdõiguslikkust edendades, Integratsiooni Sihtasutuses ja alates 2021. aastast Tallinna abilinnapeana ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnas. Minu jaoks on oluline, et looksime õiglast ja turvalist ühiskonda.

Ühiskonnana, aga eelkõige just kriisiolukorras, sõltub meie kõigi edukus sellest, kui hästi suudame kokku hoida ja igaüht väärtustada. Muutustega kohaneme ning ühiste ohtude vastu seisame vaid demokraatiat ja vabadusi kaitstes.

Iga töö eest peab saama õiglast tasu. Õpetajate, päästjate, politseinike, kultuuritöötajate töö peab olema tasustatud väärika palgaga. Oluline on, et kõrgemate ja madalamate palkade vahe väheneks – miinimumpalk tuleb tõsta 1200 euroni.

Inimesed on meie suurim väärtus. Peame ühiskonnana võrdsed võimalused tagama kõigile. Samamoodi peab igaühel olema võimalus eneseteostuseks ja õnneks. Paljude inimeste jaoks peitub õnn perekonnas – seisan abieluvõrdsuse eest, sest riik peab kõiki oma inimesi hoidma.

Meil pole enam aega keskkonda hooletult suhtuda. Igaüks meist saab anda oma väikese panuse, aga vastutust ei saa panna ainult üksikisikute kanda. Selles peame astuma jõulisemaid samme ka riigina. Parem elukeskkond tagab meile tervemad ja õnnelikumad inimesed.