Igaüks loeb!

Kaarel Oja
Tallinna abilinnapea, 3 lapse isa. Kultuuri- ja haridusedendaja. 423
Instagram

Igal inimesel peab olema õigus olla tema ise ja igaüks väärib võrdseid võimalusi eneseteostuseks. Toetan kõhklemata algatusi, mis vähendavad palgalõhet, kaitsevad vähemuste õigusi ja suurendavad nende turvatunnet. Samal ajal usun, et kaotajateta ühiskond on võimalik. Kõik me oleme milleski andekad ja igaüks meist väärib, et tema talent saaks avalduda.

Olen töötanud Telliskivi Loomelinnaku ja Teater NO99 tegevjuhina, juhtinud õppematerjalide kirjastust Maurus, kuulunud Kultuurkapitali ja Lauluväljaku nõukogusse ning löönud kaasa Arvamusfestivali, Vaba Lava ja Kalamaja Avatud Kooli käivitamises.

Olen teinud kõike alati kirega, nagu ka nüüd, kui töötan Tallinna kultuurivaldkonna abilinnapeana, kus olen käivitanud erinevaid kultuuri kättesaadavust ja ligipääsetavust parandavaid algatusi.

Soovitajad

Minu seisukohad

Kolme lapse isana tunnen suurt vastutust tuleviku ees, mida kujundavad meie tänased teod ja tegematajätmised. Ühelt poolt on olulisimaks küsimuseks väärtused, mis määravad, millist Eestit üheskoos ehitame. Teisalt on möödapääsmatu, et hoiaksime senisest palju enam oma loodust ja keskkonda, et see ka tulevikus alles oleks. Minu jaoks on kolm olulisimat tõekspidamist:

 • Kõigil peavad olema võrdsed võimalused. Eriti nüüd, kui toimetuleku küsimused on aina teravamad, peame seisma nende eest, kellel kõige keerulisem. Peame ehitama kaotajateta ühiskonda.
 • Igaühel peab olema vabadus olla tema ise! Olen veendunud liberaal ning minu jaoks on elementaarne, et kõigil on võrdsed õigused ning tahan näha Eestit, kus ühtegi vähemust ei kiusata.
 • Keskkonda säästev eluviis on ainumõeldav tulevik. Meil on omajagu suuri muresid, kuid kõik need kahvatuvad kliimakriisi tagajärgede ees, kui me nende leevendamisega juba täna ei tegele.

Toetan:

 • Miinimumpalga tõstmist 1200 euroni, selle tulumaksust vabastamist ning kõrgemat maksuastet jõukamatele.
 • Ravikindlustuse laienemist kõigile ehk universaalset tervisekindlustust.
 • Taastuvenergiale ülemineku kiirendamist ja selleks vajaliku bürokraatia kärpimist.
 • Konkreetsete eesmärkidega kliimaseaduse vastu võtmist, mis loob selge plaani meid ümbritseva keskkonna ja looduse säilimiseks.
 • Õiglasemaid peretoetusi ehk esimese ja teise lapse lapsetoetuse tõstmist 150 euroni ning selle indekseerimist sarnaselt lasterikka pere toetusele.
 • Tasuta lasteaiakohta kõigile lastele, sest alusharidus on osa haridusteest, mis peab olema tervikuna kõigile kättesaadav.
 • Suuremat riigipoolset toetust huviharidusele, sest igal lapsel peab olema võimalus käia vähemalt ühes huviringis ja ühes trennis.
 • Madalamat käibemaksu kultuurisündmuste piletitele ja raamatutele, sest kultuur peab olema kättesaadav.
 • Abieluvõrdsuse kehtestamist ja vaenukõne piiramist.
 • Tallinnas edukalt käivitunud tasuta muuseumipühapäevade laienemist üle Eesti.