Toimetulek on julgeolek

Kairit Pihlak
Kadrina vallavanem 473

Ülikoolides olen õppinud nii kultuuri- kui riigikorraldust. Olen töötanud õpetajana, huvikooli juhina, ministri nõunikuna, abilinnapeana. Vabal ajal osalen Naiskodukaitse Viru ringkonna tegevuses. Tugev riik seisneb suuresti vabatahtlikus ja kogukondlikus tegevuses. Kui pered tulevad toime, nõrgemate eest on hoolitsetud, inimesed on haritud, terved ja saavad osaleda kultuurielus, siis on kogukonnad tugevad ning inimestel tekib soov panustada kodanikuühiskonda, turvalisusesse ja riigikaitsesse.

Soovitajad

Minu seisukohad

Toimetulek on see, kui täiskohaga töötades saab inimene tasu, mis võimaldab ära elada nii, et ei pea abi küsima. Laste kasvatamisega on kergem toime tulla, kui riik tagab vajalikud teenused ning universaalne lapsetoetus vähendab vaesusriski.

Toimetulek ei tohi sõltuda elukohast – ka maapiirkonnas peavad olema teed läbitavad, kiire internet kättesaadav, rääkimata elektrist ja tänapäevasest veevärgist hajaasustuspiirkonnas.

Sotsiaaldemokraatidel on aastate jooksul õnnestunud teha inimeste toimetulekuks väga olulisi samme. See oli ligi 10 aastat tagasi, kui SDE eesvedamisel esimest korda mitmekordistati pikki aastaid samal sümboolsel tasemel (19 eurot) püsinud lastetoetused. Nüüd seisame selle eest, et iga lapse toetus kasvaks 150 euroni.

Perede toimetulekut parandas 2017. aastal käivitunud riiklik huvihariduse toetamise programm, mis avardas oluliselt eelkõige maapiirkondades elavate laste osalusvõimalusi. 

Tänavu õnnestus sotsidel täita lubadus – hooldekodukoht pensioni eest. Selge on see, et kõik inimesed eelistavad vanaduspõlve veeta kodus, aga paraku kõigil ei ole see iseseisvalt võimalik.

Seetõttu panustab alates teisest poolaastast riik läbi kohalike omavalituse sellesse, et iga eakas tuleks paremini toime eelkõige kodus, aga vajadusel saab ta olla hooldekodus ega pea kohatasu pärast muretsema. 

Kui pered tulevad toime, nõrgemate eest on hoolitsetud, inimesed on haritud, terved ja saavad osaleda kultuurielus siis on kogukonnad tugevad ning inimestel tekib soov ja tahe panustada kodanikuühiskonda, turvalisusesse ja riigikaitsesse.