Vabaduse ja võrdsuse eest!

Karin Paulus
Arhitektuuriteadlane ja õppejõud. Põhja-Tallinna linnaosakogu aseesimees. 4 lapse ema. 416
Instagram

Riigikogu töös pean oluliseks tegutsemist puhta elukeskkonna nimel – puhast õhku ja vett vajavad kõik; seismist võrdsete võimaluste eest arstiabi kättesaadavusest hariduseni, sõnavabaduse ja kehalise vabaduse eest võitlemist. Riik peab olema madala lävepakuga. Üks kõigi, kõik ühe eest!

Soovitajad

Minu seisukohad

Mulle on olulised võrdsed võimalused ja turvalisus:

  • professionaalne ja kiire arstiabi, pääste;
  • töötajate kaitse; parem palk kõigile;
  • võrdne kohtlemine;
  • tasuta haridus;
  • puhas õhk ja vesi;
  • võitlus kliimamuutustega;
  • tasuta avalik ruum;
  • kõrg- ja rahvakultuuri poputamine;
  • vaba sõna ja õigusriik.

Õpetan põhiliselt Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Kirjutan raamatuid, erinevates väljaannetes, kureerin näitusi. Olen selle eest saanud mitmeid autasusid. Põhja-Tallinnas olen linnaosakogu aseesimees ja maakomisjoni juht.