Tugeva Kagu-Eesti eest!

Karl Kirt
Koolijuht, Tõrva vallavolikogu liige, kinojuht 518
Instagram

Põlise Valgamaa elanikuna tahan anda oma panuse, et maakonnas ja kogu Kagu-Eestis oleksid ka tulevikus väga head koolid, kättesaadavad tervishoiuteenused ning hea taristu ning läbimõeldud ühistranspordivõrk. Sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on aidata inimestel ehitada keskkonnasõbralikud elamud ning tagada kõikide inimeste hea elukvaliteet. Teeme üheskoos riigi tugevamaks, sest hästi hakkama saavad ja rahulolevad inimesed on riigi julgeoleku garantiiks!

Minu seisukohad

Eesti julgeolek algab meie inimeste heast toimetulekust, tervisest ja maailma parimast haridusest. Täpselt nii tugev on Eesti, kui on selle kõige nõrgem lüli. Inimesed, kes on teinud oma elutöö või alles alustavad oma iseseisvat elu, peavad saama seda teha ilma suurema tõrgeteta ja vajadusel riigi abiga.

Valgamaa ja kogu Kagu-Eesti vajab riigi täiendavat tuge. Maailma parima hariduse pakkumiseks peame hoidma haridusvaldkonna palgad konkurentsivõimelised, tagada noortele soodsa huvitegevuse ning laiendada kultuuriranitsa meedet, mis aitab kõikidel noortel kultuurist osa saada. Juba lähiaastatel peame rohkem suunama raha ka huviharidusse, et tagada õpetajatele hea palk ning noortele mitmekesised võimalused.

Tervishoid peab olema kõigile Kagu-Eesti inimestele kättesaadav. Arstide, õdede ja eriti abiõdede ning hooldajate palka Kagu-Eestis peab märkimisväärselt tõstma.

Sotsiaaldemokraadid võtavad eesmärgiks tõsta täiskasvanute hambaravihüvitist ning eakate proteesihüvitist.

Oluline on elukoht. Peame toetama neid, kes soovivad maapiirkonnas ise oma kodu ehitada või renoveerida vanu elamuid. Eriti kehtib see noorte perede osas. Kagu-Eestis töökohtade loomise soodustamiseks on vajalik investeerida uute üürikorterite rajamiseks, et inimestel oleks võimalik oma elu sisse seada.

Paranema peab taristu, et inimestel oleks hea liigelda. Selleks suurendame teehoidu suunatavaid vahendeid ja viime teid rohkem mustkattele, tihendame raudteeühendusi nii Läti kui Tallinn-Tartuga ning korrastame ühistranspordivõrgu, et see vastaks rohkem inimeste vajadusele.

Loe rohkem minu mõtete ja tegevuste kohta karlkirt.ee!