Eesti kõigile!

Karl Pütsepp
Õpetaja, tütre isa 511
Instagram

Meie ees on valik: kas langeda viha ja kibestumise loosse või astuda julgelt vastu Eesti ees seisvatele väljakutsetele.

Minu nägemuses on Eesti edus kolm sammast.

 • Hoitud inimesed
 • Õiglane riik
 • Roheline majandamine

Minu seisukohad

Seisan õiglase maksustamise, väärikate palkade, hoitud looduse, kaitstud õpetajate, teaduspõhiste otsuste, võrdsete võimaluste ja eetilise poliitika eest.

 • Vean eest uut ühiskondlikku kokkulepet loodushoius ning ambitsioonika ja teadusel põhineva kliimaseaduse vastu võtmist
 • Kirjutame õpetajate õigused seadusesse, jätkame haridustöötajate palgatõusu
 • Muudame maksusüsteemi õiglaseks
 • Tunnustame lõunaeesti keelt paikkondliku vähemuskeelena
 • Hakkame tuuleparke ehitama
 • Seadustame abieluvõrdsuse
 • Võimaldame hõreasustusega maapiirkondades ja püsiasustusega väikesaartel kaugõpet nii, et head haridust saaks kõikjal Eestis
 • Muudame perehüvitised õiglasemaks, kahekordistame üksikvanema toetuse
 • Tagame, et krooniliste haigustega inimestele oleks tagatud igakülgne tugi (sh vaimse tervise abi) ning nende peredele toimetulek

Üheskoos loome Eesti kõigile!