Toimetulek on julgeolek

Külli Urb
Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees, kultuurikorraldaja, kolmekordne vanaema 438

Praeguste kriiside ja sõja tõttu on sotsiaalkaitse tähtsus muutunud veelgi olulisemaks. 

Mina olen sündinud Tallinnas. Olen õppinud eripedagoogikat Tartu Ülikoolis, töötanud kultuurikorraldajana, õpetajana, juhtinud EL struktuurifondide sotsiaalvaldkonna projekte. Praegu olen Tallinna Puuetega Inimest Koja juhatuse esimees. Kahe koosseisu jooksul Tallinna Linnavolikogu liige. Kuulun mitmendat koosseisu Nõmme Linnaosakogusse, juhtisin 4 aastat linnaosakogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni. Mul on kolm täiskasvanud last ja kolm lapselast.

Soovitajad

Minu seisukohad

Praeguste kriiside ja sõja tõttu on sotsiaalkaitse tähtsus muutunud veelgi olulisemaks. Inimesed vajavad abi ja turvatunnet, mis annaks lootust.

Juulist hakatakse toetama eakaid hooldekodu koha maksmisel, paraneb kodulähedaste teenuste kättesaadavus. Riigi 2023 aasta eelarves on selleks 40 miljonit eurot. Hooldekodude kvaliteet peab paranema, tuleb paika panna standardid, eesmärgiks ei saa olla miinimum. Paika tuleb panna hooldajate suhtarv hooldatava kohta ja koostada plaan, millise aja jooksul eesmärgini jõutakse. Töötajad peavad saama töö eest väärilist palka, riigil tuleb järjepidevalt tegeleda ala maine parandamisega.
On väga oluline, et me oskaksime targalt ja otstarbekalt vahendeid inimeste heaks kasutada.
Olen ise olnud mitu korda omastehooldaja rollis, tean, kui oluline on, et teenused muutuksid taskukohaseks ja kvaliteetseks, et ei oleks hirmu oma lähedase pärast.
Iga kord, kui oma kodu uksest või väravast välja astun, olen avalikus ruumis. Võib juhtuda, et inimene ei pääsegi kaugemale oma koduuksest, sest takistuseks võivad olla näiteks trepid, mis tähendab, et talle polegi kättesaadav kõik see hea, mida maailmal on pakkuda. Sellel juhul tuleb tegeleda kodu kohandamisega.
See pole ebatavaline, et mõni inimene ongi ühiskonnast ära lõigatud, sest ta ei pääse kuhugi ligi. Seetõttu on väga oluline, et riik ja kohalik omavalitsus pingutaksid selle nimel, et kohandada inimeste eluruume ja et avalike hoonete, teede ja transpordi planeerimisel arvestataks ligipääsetavust.