Toimetulek on julgeolek

Laila Talunik
Tervise- ja tööministri nõunik ja Rakvere linnavolikogu liige; vanade veskite, flamenko ja mäesuusa entusiast 474

Ma olen töötanud Rakvere Teatris turundusspetsialistina ning abilinnapeana Rakvere linnavalitsuses. Lisaks olen kuulunud KULKA ekspertgruppi. Praegusel hetkel panustan linna heaolusse volikogu liikme ja hariduskomisjoni aseesimehena ning töötan tervise- ja tööministri juures nõunikuna. Vabatahtliku tegevusena aitan arendada Lääne-Virumaa turismi ning säilitada veskite kultuuripärandit. Lisaks olen Eesti Naiskodukaitse Viru ringkonna tegevliige.

Soovitajad

Minu seisukohad

Ma olen olnud Rakveres abilinnapea, kultuuri- ja majanduskomisjoni liige, alates eelmisest sügisest linnavolikoguliige ning hariduskomisjoni aseesimees ja revisjonikomisjoni liige. Need kogemused on andnud mulle hea ülevaate kohaliku omavalitsuse toimimisest koos oma plusside ja miinustega. Hetkel töötan sotsiaalministeeriumis nõunikuna tervise- ja tööministri juures ning see on andnud mulle väga hea ülevaate, kuidas riik toimib, samamoodi koos oma plusside ja miinustega.

Kandideerides juba eelmistel kohalikel omavalitsusvalimistel sai mulle selgeks, et kui ma tahan, et see maailm oleks selline koht, kus ma ise ning minu pere tahab elada, siis poliitmaailmas kaasa rääkimine on ainuke tee. Me oleme jõudnud sinnamaani, kus televiisori ees mugavalt istuda ja vaikides pealt vaadata, kuidas Eestisse on tekkinud erakond, kes viha õhutades, kremlimeelseid väljendeid kasutades, ette dikteerides, kes on rahvuslik ja kes mitte, andes lubadusi, mida täites kukub riik kokku ja populistlikke loosungeid kasutades soovivad meie maailma üle võtta ning viia sisse muudatusi, mis on vastuolus minu arusaamisega kaaskodanikke arvestavast, mõistlikutele lahendustele orienteeritud ning vabast Eesti ühiskonnast.

Mina tahan olla osa sellisest valitsusest, mis seisab sirgeselgselt vaba Eesti eest. See valitsus toetab võrdselt iga kodanikku ning teeb otsuseid lähtudes tervest talupoja mõistusest, ratsionaalseid põhjendusi kuulates ja vaagides pidades silmas Eesti riigi jätkusuutlikkust.