Toimetulek on julgeolek

Liis Rosin
2 suurepärase poja ema, abikaasa, Kambja abivallavanem 500

Olen kaks aastakümmet panustanud Kambja valla alushariduse edendamisele ja parendamisele. Nüüd peaegu aasta olen olnud Kambja abivallavanem. Oma töös olen alati orienteeritud lahedustel – kuidas saab?

Mulle väga meeldib inimestega suhelda ning neid kuulata. Soovin seista selle eest, et inimlikkus ja headus on jätkuvalt voorused, mitte puudused.

Minu seisukohad

Pean oluliseks haridus- ja kultuuritöötajate jätkuvat palgatõusu. Kindlasti ei tohi ära unustada lasteaiaõpetajaid, kelle sissetulek sõltub suuresti omavalitsuse võimekusest. Paljud lasteaiaõpetajad jäävad palgatõusust ilma, sest surve omavalitsuse eelarvele on väga suur. Siin peab riik appi tulema ning toetama lasteaiaõpetajate palga kasvu. Hea hariduse vundament laotakse lasteaias. Oluline seista ka kultuuritöötajate eest. Meie kultuuri säilitamine on tähtis ja kui me ei väärtusta neid spetsialiste, kes aitavad kanda meie kultuuri edasi, siis jätkusuutlikkus selles valdkonnas kaob.