Toimetulek on julgeolek

Madle Lippus
Tallinna abilinnapea, linnaruumiekspert ja kahe lapse ema 422
Instagram

Madle Lippus on Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea ja inimmõõtmelise linnaruumi pikaaegne eestkõneleja. Madle on olnud ühe esimese Tallinnas loodud asumiseltsi Uue Maailma Seltsi üks eestvedajatest, Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese vabakonnanõunik ja Muinsuskaitseametis kommunikatsioonijuht. Samuti ka 2021. aastal loodud algatuse Elav Tänav tegevjuht ja asutajaliige.

Soovitajad

Minu seisukohad

Pean oluliseks Eesti arengut viisil, mis kasutab ressursse jätkusuutlikult ning samal ajal võimaldab siin elavatele inimestele head ja võrdsetel võimalustel põhinevat elujärge.

Lähtun neist põhimõtetest igapäevaselt vastutades Tallinna abilinnapeana linna ruumilise arengu eest. Ruumi parema korraldusega olen tegelenud moel või teisel pea terve oma täiskasvanuelu – kogukonna eestvedajana Uue Maailma Seltsis, kvaliteetse tänavaruumi eestkõnelejana algatuse Elav Tänav juhina ja Muinsuskaitseameti kommunikatsioonijuhina.

Olen veendunud, et võrdsetel võimalustel põhineva ühiskonna alus on terviklikult ja kvaliteetselt kavandatud ruumiline keskkond, kus esmatasandi teenused paiknevad kodu lähedal, kus liikumine oluliste sihtpunktide vahel ei nõua isiklikku autot ja ei koorma seeläbi pere eelarvet ning mis hoiab looduskkeskkonna mitmekesisust nii maal kui linnas.

Kandideerin Riigikokku, sest pean oluliseks nende põhimõtete läbivat rakendamist ka riigi tasandil. Soovin, et liiguksime edasi tugeva ühiskonnana ning jätaksime oma lastele maailma, kus neil on hea elada.