Toimetulek on julgeolek

Maido Nõlvak
Rakvere vallavanem, kolmekordne vanaisa, rahvatantsija ning harrastusteatri näitleja. 472

Kui inimene ei ole sotsiaalselt abivajaja, tal olemas sotsiaalsed oskused, vaimne tervis on korras, siis ta suudab tagada kogukonna turvalisust, osaleda riigikaitses ja olla täisväärtuslik inimene oma perele ning tööandjale ehk toimetulek on julgeolek.

Minu seisukohad

Teemad, mille eest seisan:
• Lääne Virumaalt valitud rahvasaadikute omavahelise koostöö tagamine maakonna teemadega tegelemisel;
• Valdkondadeülese ennetustöö tegevusteks püsirahastuse tagamine;
• Elanikkonnakaitsesse ehk mittesõjalisse riigikaitsesse investeerimine 0,5% SKPst;
• Koolitada nelja aastaga pooled Eesti elanikkonnast elanikkonnakaitse kursustel;
• Kiire elupäästva vabatahtlike esmaabi süsteemi loomine;
• Maapiirkondadesse 15 000 uue tasuva töökoha loomine;
• Töötajale lisapuhkepäeva tagamine nädalavahetusele langeva riigipüha korral.