Võrdselt eneseteostusvõimalusi kõigile.

Mari Speek
Õpetaja 442

Olen Mari Speek, töötan kutsekoolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja ja rühmajuhendajana. Eelmise aasta novembrikuust on mul au olla Tallinna Nõmme piirkonna Sotsiaaldemokraatide juht. Miks ma olen sotsiaaldemokraat? Olen veendunud, et meie maailmavaade jagab sotsiaalset hoolivust ja õiguslikku võrdsust, ja see loob tervele inimkonnale kätte tõelise heaolu. Kuid kõik algab haridusest. Ja mina oskan näha kiirelt muutuva haridusmaailma muresid ning suudan panna õla alla nende lahendamisse. Minu ülim eesmärk on, et kõik inimesed saaksid enda andeid realiseerida.

Minu seisukohad

Minu peamine hingevalu on seotud õpilastega, kellel on diagnoositud või diagnoosimata aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Arvatakse, et ATH-d on kogu maailmas viiel protsendil lastest ja 2/3 juhtudest püsib see häire kogu elu. Peale selle kannatavad paljud ATH-ga inimesed erinevate valearvamuste ja hinnangute all ja seetõttu on nad ebavõrdses stardipositsioonis nt haridusasutustes ja töökohtades.

Ma ei arva, et koolide pingerida riigieksamite tulemuse järgi peaks olema esimene siht õpetamistöös. Hoopis tähtsam on koolimaja rahulik ja toetav atmosfäär, mis omakorda stimuleerib teadmiste saamist ja omandamist.