Toimetulek on julgeolek

Maris Jõgeva
Vormsi vallavanem, nelja lapse ema 468
Linkedin

Minu jaoks on oluline, et Eesti igas paigas oleks hea elada, lastele tagatud võrdsete võimaluste kõrval turvaline tulevik ja elu täies oma rikkuses. Olen valmis selle nimel pingutama.

Minu seisukohad

Koosloome fänni ja aktivistina usun sellesse, et huvi ja empaatia ümbritseva vastu aitavad leida lahendused keerulisematelegi muredele ja ehitada selliste lahendustega Eestit, kus palju rohkematel meist on hea elada. Nii saarte kui mandri kaugemategi kantide inimesed on väärt kvaliteetseid ja kättesaadavaid teenuseid, ausat ja avatud valitsemist, väärikust ja toimetulekut. Millised on iga paiga täpsemad vajadused, teavad kohalikud inimesed kõige paremini. Seepärast ei saa alahinnata omavalitsuste ja kogukondade rolli kohapealse elu edendamisel, ega mööda vaadata vajadusest anda neile resursse ja otsustusõigust kohaliku elu korraldamiseks juurde.
Seejuures tuleb eriliselt hoida kõike, mis täna haavatav – pärandit, loodust kogu oma rikkuses ja terviklikku elukeskkonda.