Õiglust ja vabadust

Mart Hiob
Isa, ruumiplaneerija, muinsuskaitsja 513

Toetan põhimõtet, et inimestele tuleb anda valikuvabadus, kuid seejuures tuleb soodustada valikuid, mis on meile ühiskonnana kõige soodsamad. Valikute suunamisel tuleb võimalikult palju aluseks võtta nii Eesti enda kui rahvusvahelisi teaduslikke uuritnguid. Eestil ja kogu maailmas on suureks väljakutseks jätkusuutliku elutegevuse tagamine, milleks peaks jõuliselt muutma oma senist tootmis- ja tarbimispraktikat. Meil tuleb ellu viia rohepööre nii riigi, omavalitsuse kui ka kogukonna ja üksikisiku tasandil.

Soovitajad