Ühiskond algab inimesest

Mart Salumäe
EELK vaimulik 492

Olen vaimulik, kolme täiskasvanud lapse isa ja eestlane. 36 vaimulikuna töötatud aasta jooksul olen teeninud 20 aastat Viljandis ja viimased 12 aastat Torontos väliseesti kogukonna juures.

Kristlasena pean ma oluliseks ühtehoidvat ühiskonda, mis tervikuna töötab selle nimel, et igale inimesele kogu elukaare vältel saaks osaks inimväärne kohtlemine. Seetõttu seisan tolerantse ühiskonna ja kättesaadavate tugiteenuste eest.

Minu seisukohad

Ühiskond algab inimesest

Viimase sajandi vältel on umbes 200 000 eestlast elanud kodumaast eemal, kuid siiski säilitanud oma rahvusliku identiteedi. 12 aastat olen vaimulikuna teeninud Kanada eestlasi Torontos ning osalenud eestluse hoidmises kunagiste sõjapõgenike ja nende järeltulijate hulgas. Uhke on kogeda, et ka teisel pool Atlandi ookeani hinnatakse meie riigi panust Ukraina abistamisse ning imetletakse Eesti otsustavat tegutsemist praeguse julgeolekukriisi olukorras.

Julgeolek ja riigikaitse kõigis aspektides on tänane prioriteet. Seepärast ei tohi unustada, et omariikluse alus on rahva vaba tahe. Ühiskonna vastupidavuse määrab, kui turvaliselt tunneb end iga selle liige ning kui hooliv on ühiskond iga oma liikme suhtes. Hoolivusele rajaneb ju ka kaitsetahe, valmisolek oma rahvast ja ühiseid püsiväärtusi kaitsta.

Pastorina kohtun inimestega nii nende elu rõõmudes kui ka raskemail hetkil. Tean, kui oluline on niisuguste tugiteenuste kättesaadavus ja toimivus, mis tagavad inimväärse kohtlemise ka siis, kui inimene on sotsiaalselt, vaimselt või füüsiliselt haavatav või ei saa iseseisvalt hakkama. Mul on pikaajalisi ja ka rahvusvahelisi kogemusi, mida rakendada, et Eesti püsiks liberaalsetel väärtustel ning areneks tolerantseks ja kõigi oma liikmete suhtes üha hoolivamaks.

Kui ka Teie soovite, et iga lapse ilmalekandmine ning ellu kasvatamine oleks vääriliselt ja võrdselt väärtustatud ning et igale eakale oleks tagatud turvaline eluõhtu hooldekodus, siis ajame ühist asja.