Iga laps on oluline

Merli Reidolf
Aktiivne kodanik, kahe tütre ema, abikaasa, oman doktorikraadi 440
Linkedin

Eesti vajab inimesi, kellele on oluline ühiskonna kui terviku toimetulek. Analüüsin toimuvat, märkan vajakajäämisi ning olen valmis tegutsema. Lahendused peavad olema erinevate osapoolte vaatenurkadest läbi kaalutud. Elan Mustamäel, töötan Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorralduse instituudis direktori asetäitjana. Ma pean oluliseks meeskonnatööd. Olen õppinud avalikku haldust ja kaitsnud doktorikraadi majandusteaduskonnas.

Soovitajad

Minu seisukohad

Kandideerin Riigikogu valimistel, et seista selle eest, et:
• Eesti oleks kõigi jaoks avatud, inspireeriv, võimalusi pakkuv ja turvaline keskkond
• kus on õnnelikud lapsed, julged ja ettevõtlikud kodanikud
• kus igal inimesel on hea elada
• ning kus igaüks on hoitud.
Iga laps peab tundma, et ta on Eesti riigi jaoks oluline. Ka ühe- ja kahelapselised perede lapsed peavad olema toetatud. Lapsetoetus peab kasvama koos kasvavate kuludega. Igal lapsel peab olema võimalik osaleda vähemalt ühes huviringis. Koolilaste emana ja ülikoolis töötades näen, missuguseid väljakutseid meie haridussüsteemis on. Õpetajate, õppejõudude, teadlaste järelkasvu tagamiseks peab olema nende sissetulek väärikas ja pidevalt kasvav. Aga ei tohi unustada ka süsteemseid muutusi ning seda, et pideva õppimise juures ei kaoks ära õnnelikud lapsed.