Ravikindlustus kõigile

Natalie Mets
Tallinna ööelu nõunik, IDA raadio ja MTÜ Päevad ja Ööd kaasasutaja, sotsioloogia magistrant 411
Instagram

Sisenesin poliitikasse, sest soovin panustada Eesti riigi tulevikku ja sotsiaaldemokraadid hoolivad kõikidest inimestest, keskkonnast, kultuurist ja meie riigi jätkusuutlikkusest. Nii nagu minagi. Olen kogukonnaraadio IDA kaasasutaja ning mul on üle kümne aasta kogemust kultuurikorraldajana – armastan kogu kultuurivaldkonda põrandaalustest tantsuklubidest folgifestivalideni. Olen ka MTÜ Päevad ja Ööd kaasasutaja ning töötan selle nimel, et menstruatsioonitooted oleksid tasuta kättesaadavad.

Soovitajad

Minu seisukohad

Mõned teemad, mille eest mina seisan:

  • Ravikindlustus kõigile ehk tervisekindlustuse laienemine kõikidele kodanikele.
  • Võrdsed võimalused kõigile – sõltumata soolisest, rahvuselisest, vanuselisest või ükskõik millisest teisest tunnusest.
  • Astmeline tulumaks ja solidaarne maksusüsteem.
  • Uimastite ennetuspoliitika kaasajastamine tuginedes parimatele praktikatele maailmas.
  • Abieluvõrdsus ehk kõikide inimeste õigus abielluda teise inimesega.
  • Taastuvenergia arendamine ja metsaraie vähendamine ning kliimamuutustega kohanemine.
  • Vaimse tervise abi ja toe kättesaadavuse parandamine.
  • Menstruatsioonitoodete tasuta kättesaadavaks muutmine haridusasutustes.