Toimetulek on julgeolek

Oleg Kuznetsov
Illuka piirkonna kogukonnakogu esindaja 483

1993 – 2001 Illuka vallavolikogu liige

2001 – 2010 Illuka vallavalitsuse liige

2010 – 2017 Illuka vallavanem

2017 – 2021 Alutaguse abivallavanem

Minu seisukohad

Eesti inimesed tegelevad iga päev oma elujärje hoidmisega ning pistavad rinda hinnatõusuga, seetõttu Eesti rahva toimetulekut tuleb kindlustada riigi abiga. Omavalitsuste tulubaase tuleb suurendada ja riigi poolt omavalitsustele pandud lisaülesandeid peavad olema tasustatud.

Tugevad omavalitsused on riigi püsimise alus.

Ettevõtjate palga- ja energiatoetused soodustaksid majanduse arengut, mis omakorda suurendab ka KOV -ide tulubaasi. Ettevõtluse toetamine loob uued töökohad ning aitab vältida piirkondade ääremaastumist.

Vabatahtlike panus riigi turvalisuse tagamisel järjest kasvab. Taotlen vabatahtlike päästjatele , abipolitseinikele ja kaitseliitlastele riiklike sotsiaalsete garantiide ning materiaalse motivatsiooni parandamist.

Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, hariduse- ning kultuuri töötajate palku tuleb tõsta igal aastal vastavalt elukalliduse muutumisele.

Tuleb tõsta looduskaitseliste hüvitiste määrasid erametsa omanikele.

Ida- Virumaale peaks tulemas rohkem riiklike investeeringuid sh toetan mõtet riigi osalusest Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuse rahastamisel regionaalse tervisespordi keskusena.