Toimetulek on julgeolek

Ott Valdma
Märjamaa arendusosakonna juhataja, Kose revisjonikomisjoni esimees, riigiteadlane ja kolme poisi isa 457

Minu seisukohad

Riigikogus teeniksin Eesti rahvast ja ei unustaks kust ma tulen.

Konservatiiv minus ütleb
Abielu on püha ning sõrmus esindab pühendumist, truudust ja armastust.
Inimeste lahterdamine ning pidev kastidesse asetamine lõhub rohkem ühiskonda kui ühendab. Seega vähem triibutamist ja lippudega lehvitamist, lipud jääksid ikka riigipühadeks.

Liberaal minus ütleb
Avaliku raha kasutus peab olema efektiivne, mõjus ja tulemuslik, aga eelkõige läbipaistev. Mingisugused „kestvuslepingud“ või „salastatud“ kobarkäkid peavad olema avalikud.
Kooseluseadus on piisav kompromiss abielu pühaduse ja patuse elu vahel, et ühiskond saaks tänapäeva isikuandmete „kaitse“ all toimida.
Toetan kanepi ja teatud seente kasutamise dekriminaliseerimist ning teaduslikult tõestatud raviviisina kasutamist.

Sotsialist minus ütleb
Avalikule sektorile suunatud toetuste puhul lõpetaksin ära projektimajanduse ning viiksin riigi üle programmimajandusele. Nii on kindel, et ükski riigiasutus ega ka omavalitsus ei saa rohkem toetuseid kui ta riikliku eesmärgi täitmiseks või regionaalset aspekti arvestades peaks saama. Toetuste nimel ei pea avalik sektor konkureerima.
Riigikapitalismis tuleb kasum dividendidena riigile, mida saab investeerida ühiskonna toimimisse. Kuhu läheb eraettevõtte kasum? Kasumlikke riigiettevõtteid kindlasti ei erastaks ja turutõrgete ületamiseks looks riigiettevõtteid juurde.
Ikka nendele, kes seda vajavad ja ikka nendelt, kes seda nii väga ei vaja.

Kapitalist minus ütleb
Suurettevõtlus loob hulga töökohti ning sellise ettevõtluse Eestisse loomiseks on vaja vähendada bürokraatiat ja leida lahendusi, mitte takistusi.
Väikeettevõtlus pakub äraelamise ka kohtades, kuhu suurtel asja pole, sest seal pole nende jaoks tööjõudu. Seega regionaalpoliitika peab toetama sellist ettevõtlusvormi.

Roheline osa minust ütleb
Põlevkivi on rahvuslik rikkus, mida me ei peaks põletama (välja arvatud hetkel), vaid kasutama keemiatööstuses palju suuremat lisandväärtust pakkudes.
Roheenergia tuleb, aga tuuleenergia ja päikeseenergia peab hakkama osa oma loodud energiast salvestama, et vältida selliseid hinnakõikumisi.
Metsad peavad olema majandatud nii, et 60 aasta pärast jälle kõike lagedaks ei võeta. Räägime avalikult, et meil 51% metsa, aga see on vaid metsamaa ning hõlmab ka lageraiutud alasid.