Südame, tarkuse ja tegudega Ida-Virumaal!

Piret Hartman
Kultuuriminister 479
Instagram

Olen sündinud ja üles kasvanud Püssis, Ida-Virumaal. Olen kahe imelise tütre ema. Mul on kaks magistrikraadi – ökonoomikas ja ettevõtluses ning digimuutused ühiskonnas erialal. Olen olnud aktiivne üliõpilasesindaja. Olen töötanud kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina, seistes ühiskonna sidususe eest.

Soovitajad

Minu seisukohad

Eesti peab olema õiglane ja hooliv kodu, kus tagatakse võrdsed võimalused igale inimesele ja kõigile piirkondadele. Eesti julgeoleku tagab sidus ühiskond, kus inimesed tulevad toime. Eesti ühtekuuluvuse loob aga ühine kultuuriruum.