Lasteaednik õpetajaks

Raido Parve
Lasteaednik 476

Soovin seista selle eest, et lasteaiaõpetajad oleks riigi silmis täisväärtuslikud hariduskogukonna liikmed