Toimetulek on julgeolek

Raigo Münter
Olen ettevõtja, kinnisvarahaldur, kaitseliitlane, Maardu Eesti kooli ja lasteaia hoolekogu esimees, ürituste korraldaja ning kolme lapse isa. 456

Inimeste sissetulek peab kasvama, et perede toimetulek ja heaolu suureneks ning väheneks sotsiaaltoetuste vajadus. Endaga toimetuleval perel, kes tunneb ennast väärtustatuna ning hoituna on ka suurem motivatsioon riiki kaitsta.

Perede toimetulek sõltub ka tugiteenustest. Ühe ja kahe lapsega pered vajavad võrdsemaid tingimusi. Me saame toetada kõiki peresid luues kvaliteetseid teenuseid. Näiteks tasuta alusharidus. Lisaks vajavad lapsed erinevaid pedagoogilisi lähenemisi või vaikset ja rahulikku keskkonda. Lapse arengu mitmekülgseks toetamiseks peab olema üks huviring riigi poolt tasuta.

Minu seisukohad

Olen ettevõtja, kinnisvarahaldur, kaitseliitlane, Maardu Eesti kooli ja lasteaia hoolekogu esimees, ürituste korraldaja ning kolme lapse isa. Igapäevaselt puutun kokku ja suhtlen eri tüüpi peredega ning kaitseliidus koolitan vabatahtlikke kaitseliitlasi. Riigikogu valimistel seisan laste ja perede toimetuleku eest, sest toimetulek on julgeolek.
Inimeste sissetulek peab kasvama, et perede toimetulek ja heaolu suureneks ning väheneks sotsiaaltoetuste vajadus. Endaga toimetuleval perel, kes tunneb ennast väärtustatuna ning hoituna on ka suurem motivatsioon riiki kaitsta.

Perede toimetulek sõltub ka tugiteenustest. Vaimse tervise esmaabi ja ennetustööd saavad suures osas mõjutada professionaalsed tugispetsialistid nii koolis, lasteaias kui ka KOVis. Spetsialistid, kes näeks peresüsteemi tervikuna, mõistaks peresuhteid ja nende omavahelisi seoseid ning oleks perele toeks. Suuremat tuge vajavad üksi kasvatavad vanemad ning lahus vanemad.

Ühe ja kahe lapsega pered vajavad võrdsemaid tingimusi. Me saame toetada kõiki peresid luues kvaliteetseid teenuseid. Näiteks tasuta alusharidus.
Paljud pered on suurte valikute ees, sest linnas on tasuv töö ja elukoht, aga laps vajab vaikset ja rahulikku keskkonda. Sellega peab arvestama ja hoidma ning kaitsma maapiirkondade väikeseid koole. Lisaks tagama, et erinevad pedagoogilised suunad oleks kättesaadavamad ja tasuta.

Huviharidus on saanud mitu lööki järjest. Koroona ajal ei tohtinud kokku saada ja nüüd üritavad vanemad raha säästa laste huvihariduse pealt. Lapse arengu mitmekülgseks toetamiseks peab olema üks huviring riigi poolt tasuta.