Toimetulek on julgeolek

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister, kolme tütre ema, erakonna aseesimees 436
Instagram

Nende valimiste kõige olulisem teema on inimeste elujärje parandamine. Iga töö, mida ühiskonnana vajalikuks peame, peab olema ka väärikalt tasustatud. Niisamuti peame jõuliselt edasi tegelema energiakulude kontrolli alla saamisega. Lahendus suurte elektri-ja küttekulude alla toomiseks on kohalik, soodne ja väikese keskkonnaalase jalajäljega taastuvenergia.

Seisan valikuvabaduse, võrdsete võimaluste ja riigimehelike otsuste eest. Usun, et Eesti peab olema ka edaspidi eesmärkide seadmisel ambitsioonikas ning nende täitmisel kiire.

Soovitajad

Minu seisukohad

  • Kiire hinnatõusu lahenduseks saab olla vaid väärikas palk – iga inimese palk peab täiskohaga töötades olema vähemalt 1200 eurot.
  • Arstiabi ei ole väljavalitute privileeg või luksus – ravikindlustus kõigile, lühemad ravijärjekorrad ning abi vaimse tervise murede korral.
  • Iga laps peab saama hea hariduse, tasuta koolisöögi ja huviringi.
  • Kiirem tuuleparkide püstitamine nii meres kui maal ning päikesepaneelid katustel toovad meile kohaliku, soodsa ja rohelise elektri.
  • Elektri- ja küttearved viib alla kodude ehitamine soojapidavaks ja nüüdisaegseks. Rekonstrueerimine annab tõelise energiasäästu ja tervislikuma elukeskkonna.
  • Parem ühistranspordivõrk vähendab autostumist ja loob puhtama õhuga linnaruumi.
  • Töötame Ukraina võidu nimel ja tõstame Eesti kaitsekulutused 3%-ni SKPst.