Inimväärne elu ei ole erivajadus

Sirje Tobreluts
Taluperenaine, olen olnud 33aastat vallavanem, Põlva abivallavanem sotsiaalvaldkonnas, volikogu liige. Olen õnnelik kuuekordne vanaema, hobiaednik 517

Minu seisukohad

Minu pikaaegsed kogemused Kagu-Eesti inimesena ütlevad, et enne valimisi oleme alati märgatavad pealinna poolt, siia tulevad kandideerima eluvõõrad inimesed, kes ei tunne meie inimesi, nende vajadusi, nende probleeme, meie elukeskkonda, meie ettevõtjaid, põllumehi. Ainult mandaat ei too meie piirkonnale muutusi. muutma peavad kohalikud

Seega loodan, et eelkõige peab valima minema ja tegema seda südamega, mitte ainult lubadusi valima. Kui me saame tugeva meeskonna sellest piirkonnast, suudame koostöös muuta meie elukeskkonda ja näha inimesi, kes tahavad kaunist elu- ja looduskeskonda arendada ja abivajajani jõuda. Eelkõige väärtustame inimesi igas valdkonnas!