Toimetulek on julgeolek

Sven Mikser
Europarlamendi liige 437

Seisame ühiselt vastu äärmuspopulistidele ja tegeleme teadlikult majandusmurede leevendamisega.

Minu seisukohad


Eesti olulisim poliitiline valik on täna see, kas tahame ja suudame minna edasi vaba ühiskonnana. Mõistagi pole me ainsad, kes seisavad sellel teelahkmel, kuid väikese Eesti jaoks on ühtlasi tegu ka küsimusega meie püsimisest iseseisva riigi ja rahvana.

Eesti riik saab olla vaba vaid siis, kui kõik Eesti inimesed on vabad püüdlema õnne ja eneseteostuse poole, tegema oma ühiskondlikke ja eraelulisi valikuid, kui kedagi ei diskrimineerita tema veendumuste, eelistuste, identiteedi või grupikuuluvuse tõttu.

Eestist mitte väga kaugel Ukraina pinnal toimub just praegu otsustav võitlus vaba ja mittevaba maailma vahel. Ukraina võit Vene röövvallutajate üle on meile eluliselt oluline, sest vastasel juhul ei kao maailmakaardilt mitte üksnes iseseisev Ukraina riik, vaid hävitava hoobi saab kogu reeglitel põhinev maailmakord, mis võimaldas Eestil veretult iseseisvuda ja võita kätte oma koha maailma demokraatlike riikide seas.