Tugev kohalik kogukond ja tagatud elukeskkond!

Tiit Maran
Diplomeeritud keskkonnakaitsja, zooloogia magister ja ökoloogia doktor 447

Minu tegevus riigikogus lähtub kahest põhiväärtusest: kohalik kogukond ja elukeskkond oma mitmekesisuses. Tugev ja kompetentne kogukond tagab avalike huvide järgimise ja tema huvides on, et säiliks elukeskkond oma mitmekesisuses. Samuti määravad need kohaliku identiteedi. Kohalikud identiteedid üheskoos on alustoeks meie Eesti kultuurile, selle püsimisele ja arenemisele. Sellel omakorda on oluline roll nii turvalisuses kui julgeolekus.

Soovitajad

Minu seisukohad

Esindan riigikogus neid, kellel on olulised järgmised mõtted:
1. Austus iseenese, kaaskondlaste, teiste eluvormide ja elukeskkonna vastu tema isetoimimises
2. Majandusambitsioonidele on vajalikud piirid: inimeste toimetulek ja elukeskkonna vajadused
3. Ökoloogilise kirjaoskuse „tiigrihüpe“ ühiskonnas kui elukeskkonda arvestavate otsustuste alus
4. Lokaalse väärtustamine nii kogukondade, elukeskkonna kui ringmajanduse kaudu
5. Ökoloogilise mõtlemise otsustav kaasamine poliitilistesse otsustusprotsessidesse
6. Inimeste pikaajaline toimetulek ja turvalisus pole võimalik ilma tugevate kohalike kogukondade ja kestliku elukeskkonnata