Meie toimetulek algab kodust ja koolist.

Tonio Tamra
Hingelt muusik, Viljandi abilinnapea (haridus, kutuur, sport, sotsiaaltöö). 495

Olen kaasa aidanud Eesti hariduse, huvihariduse ja kultuuri arendamisele. Aga ka akustikaga seotud ehitiste püstitamisel. Nüüd, mil saan ameti tõttu rohkem kaasa rääkida kodulinna arengus näen, kui palju on kasutamata võimalusi. Miks on ühiskonnas nii palju vastandamist ja ebavõrdsust? Alustame kasvõi Eesti haridussüsteemist. Õpetaja amet on see amet, mis lisaks kodule mõjutab kõige rohkem noore kujunemist tublik liikmeks. Aga ometi sõltub õpetaja palk sellest, kas ta saab raha riigilt või on nad kohaliku omavalitsuse palgal. Väga toetan oma sõpra Helmen Kütti, sest oman nii tema kui meie erakonnaga väga sarnaseid vaateid.

Minu seisukohad

Meie laste- meie elutöö jätkajate kasvatamine on nii habrastel kanajalgadel. Ühel päeval on õpetaja väga madala palgaga visionär, teisel päeval jälle enamtasustatud tegelane (eriti Eesti väikestes omavalitsustes). Tahaks süsteemsust, et lasteaiaõpetajate ja huvikoolide õpetajate eksisteerimise jätkusuutlikkus läheks ka riigile korda. Haridus on ju üks tervik. Riik peab tulema rohkem appi ka alushariduse ja huvihariduse õpetajate töö mõtestamisele, sh ka töö tasustamisel.