Taskukohane kodu igaühele!

Toomas Sarapuu
Majandusministri nõunik, Võru volikogu aseesimees, ettevõtja 522

Elu peab olema võimalik ka väljaspool suurlinnasid! Kui suudame pakkuda tänapäevast eluaset peredele ja spetsialistidele, siis paljud haritud noored leiavad tee tagasi Lõuna-Eestisse. Kui ettevõtjatel on palgata kohapeal spetsialiste, siis nad ei koli ära suurlinnadesse. Riiklikute üürimajade programm korrastab ka üüriturgu ega lase üürihindadel arulagedalt kerkida. Järgmisel perioodil ehitame koostöös riigi ja omavalitsustega 5000 uut kodu!

Minu seisukohad

Kodu omamine või üürimine ja ülalpidamine peab olema võimalik ja jõukohane kõikjal Eestis igaühele. Kodu moodustab järjest suurema osa pere jõukusest ning kodu mitteomamine suurendab vaesusriski. Noortel on kerkivate hindade tõttu üha keerulisem kodu leida. Kodu hindades ja kättesaadavuses on tekkinud regionaalsed käärid – suuremastes Eesti linnades on hinnad kõrged ja eluasemepuudus, väiksemates linnades üürielamufond aga peaaegu puudub. Sotsiaaldemokraadid algatasid riikliku programmi, mille järgi maksab riik üürielamu ehitamiseks kohalikule omavalitsusele tagastamatut toetust kuni 50% ulatuses elamuprojekti kogumaksumusest. Teise poole summast katab omavalitsus üksi või koos ettevõtjatega. 2017-2019 kulutas riik sellistele projektidele 19 miljonit eurot. Koos erakonnaga seisan selle eest, et programmi jätkumise tulemusena jõuaksid uued ja taskukohased korterid Põlva-Valga ja Võrumaale.

Toimetulek on julgeolek!