Luban olla südamega asja juures!

Triin Toomesaar
Politoloog ja aktivist. Kiusuennetaja. Juht ja õpetaja. Ulmefänn 450
Instagram

Väga hea ja turvaline haridustee peab olema kättesaadav igas Eesti koolis ja lasteaias. See on Eesti püsimise, n-ö pehme julgeoleku võti. Eestis, kus igaüks loeb, on tagatud ka võrdsed võimalused! Sõltumata tunnustest, mida me endale valida ei saa, ent mis ikka piiravad ligipääsu teenustele, täisväärtuslikule elule, eneseteostusele. Ja keskkond, keskkond, keskkond! Peame koos pingutama, et Maa püsiks elamisväärne, elurikas ja tervislik.

Minu seisukohad

Olen hariduselt politoloog. Samal ajal aga ka nii suur eesti keele ja kirjanduse entusiast, et tegin 2012. aastal kannapöörde, mille tulemusel olen nüüdseks seisnud õpilaste ees(t) nii eesti keele ja kirjanduse õpetajana, klassijuhatajana kui ka meediakriitika ja infokorratuse kursuse juhendajana.

Just Noored Kooli programm ning õpetajatöö tõid mind aga kiusuennetuse juurde sihtasutuses Kiusamisvaba Kool – esialgu vabatahtlikuna, seejärel üle 6 aasta tegevjuhi rollis ning nüüd koolitajana nii õpetajatele, koolijuhtidele ja teistelegi koolitöötajatele, aga ka lapsevanematele. Peale selle jõuan aeg-ajalt koolidesse külalistunde andma ka kodanikuaktiivsuse, soolise võrdõiguslikkuse ja seto kultuuri teemadel.

2019. aastal pälvisin tehtud haridustöö eest ka presidendi kultuurirahastu noore haridustegelase preemia ning osutusin Tallinna Ülikooli aasta vilistlaseks.

Kõik need kogemused on kasvatanud minus valmisolekut ja järjepidevust olla veel julgem haridusmuutuste – või tegelikult mistahes ühiskondlikult oluliste muutuste – looja. Haridusteemade kõrval ja hulgas on minu jaoks olulised veel võrdsete võimaluste tagamine ning üha paremini hoitud keskkond, milleta elu sellel planeedil päris talumatuks muutub.

Usun muutuste võimalikkusesse ja sellesse, et igaüks meist saab ja peabki muutuste loomisse oma panuse andma.