Sotsiaaldemokraadid seisuavad selle eest, et tasuva töö leidmiseks ei pea linna kolima või veetma iga päev tunde liikluses. Riik aitab kaasa, et kodukanti tekib juurde väärt töökohti ja viisakaid üürikortereid ning ühistransport jääb kättesaadavaks ka linnast kaugemal:

  • aitame luua väljaspoole suurlinnu 15 000 tasuvat töökohta
  • ehitame 5000 uut korterit üle Eesti
  • tihendame maakondades ühistranspordi liinivõrku ning muudame nõudepõhise ühistranspordi kättesaadavaks üle Eesti

15 000 tasuvat töökohta väljaspool suurlinnu

Sotsiaaldemokraadid aitavad luua 15 000 uut tasuvat töökohta väljaspoole Tallinnat, Tartut ja linnalähedasi valdu. Selleks investeerime pool miljardit eurot ettevõtete innovatsiooni ning kõrgema lisandväärtusega ärimudelite üleminekusse, mis omakorda tõstab ka palgataset.

Eurorahade kasutamise uuringud näitavad, et toetusraha on koondunud Harjumaale – enim on toetust saanud Harjumaa ettevõtted, sest neil on taotlemiseks rohkem teadmisi ja omaosalust välja käia. Me korraldame toetussüsteemi ümber selliselt, et piirkonnad saaksid ise otsustada, kuhu raha ettevõtluse arendamiseks suunata. Riik on sellega toeks ettevõtlikele inimestele, kes soovivad arendada kohalikku majandustegevust piirkondades ning luua tasuvaid töökohti erasektoris. Näiteks, kui suunata igale vallale ettevõtluse arendamiseks 5 miljonit, siis loob see kohapeal ohtralt uusi võimalusi aga kulud kokku on vaid 5% kogu Eesti poolt kasutatavast eurorahast.

Toetusele lisaks tagame sotsiaalmaksu soodustuse neile ettevõtetele, kes loovad regioonidesse tasuvaid töökohti.

 

 

5000 uut üürikorterit 

Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel taaselustati riiklike üürimajade programm ja juba sel aastal suunati sinna esimesed 5 miljonit eurot. Meie plaan on rahastust veelgi suurendada ja järgneva nelja aasta jooksul ehitada juurde 5000 uut korterit üle Eesti.

Elukohtade olemasolu annab ka ettevõtjatele võimaluse luua neisse piirkondadesse uusi töökohti. Sest  kui Tallinnasse, Tartusse ja nende lähivaldadesse on viimase kümne aasta jooksul ehitatud üle tuhande kortermaja, siis kogu ülejäänud Eestisse sama aja jooksul napilt poolsada. Väljaspool nimetatud suurlinnu elab Eestis 600 000 inimest, aga nn kuldsest ringist eemale vaadates on ehitusturg sisuliselt olematu. Väikelinnades on nüüdisaegsetest üüripindadest endiselt puudus.

Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel loodi 2017.-2019. aastal 537 uut energiasäästlikku kodu. Eelmisel korral toetusi taotlenud ja nende eest üürimaju rajanud omavalitsuste juhid on kinnitanud, et üürimajade projekt oli edukas ning ükski toona ehitatud korter ei seisa täna tühjana. Samuti on mitmes piirkonnas valmisolek elamute ehitamiseks.

Nõudepõhine ühistransport kättesaadavaks üle Eesti

Tihendame maakondades ühistranspordi liinivõrku ning muudame nõudepõhise ühistranspordi kättesaadavaks üle Eesti. See tähendab, et busside põhiliine täiendavad kohalikud väiksemad liinid  ehk nõudepõhine transport. Põhiliinid tagavad tiheda ühenduse maakonna tõmbekeskuse ja väiksemate keskuste vahel. Nõudepõhise transpordiga saab sõita väiksemasse keskusesse, kus on võimalik kiire ümberistumine põhiliinile.

Sotsiaaldemokraatide juhitud Saaremaal on nõudepõhist ühistransporti juba testitud ja käesoleva aasta asuvest see käivitub täies mahus.   Saaremaa  kogemusi saame kasutada, et nõudepõhise transpordi mudelid teha ka teistele Eesti piirkondadele.

Sotsiaaldemokraadid tagavad väärt elu kõikjal Eestis. Vaata lisa meie valimisprogrammist:

https://valimised2023.sotsid.ee/teemad/piirkonnad/