Eesti tervishoid vajab intensiivravi, mitte plaastrit 

Sotsiaaldemokraadid seisavad solidaarse tervishoiusüsteemi säilimise ja arengu eest. Abi ei tohi olla sõltuv sellest, palju on olnud Su sissetulek ja vajalik abi ei tohi jääda saamata kui Sul selle eest maksmiseks piisavalt raha arvel ei ole.

Ravijärjekordade kaotamiseks on vaja süsteemi tervikuna ümber korraldada:

 • Ravikindlustuseta inimese varasem ravi hoiab ära suuremate terviseprobleemide tekke ja vähendab hilisemat ravivajadust. Järjekorrad vähenevad.
 • Ravimite käibemaksu langetamine aitab kokku hoida kulusid nii inimestel, haiglatel kui haigekassal. Seda kokkuhoitud raha saab kasutada mujal, ka järjekordade vähendamiseks. 
 • Uuendame esmatasandi, eriarstiabi ja sotsiaalabi korraldust, toome täiendavaks abiks hoolduskoordinaatorid ning uuendame rahastamisviise nii et oleks motiveeritud hea koostöö inimese aitajate vahel. Tühikäigud ja järjekorrad vähenevad. 
 • Tervishoiusüsteemi tähtsaim osa on tervishoiutöötajad. Masin ei asenda kunagi inimest, kuid masin ja tarkvara saavad inimest väga palju aidata oma tööd teha. Abi, nõuannet ja inimlikku suhtumist ootab meie inimene ikka arstilt, õelt ja hooldajalt. Soovime muuta Eestis töötamise atraktiivseks kõigile tervishoiuspetsialistidele. Tööinnu hoidmiseks ja töötajate väärtustamise kindlustamiseks soovime tugevdada ka sotsiaaldialoogi haiglates ja tervishoiusektoris. Rohkem tervishoiutöötajaid tähendab väiksemat ravijärjekorda.

Terviseministrina on sostiaaldemokraadid alati ellu viinud vajalikke muutusi. Näiteks Jevgeni Ossinovski suunas nelja aasta jooksul tervishoidu täiendavad 215 miljoni eurot, mis parandas oluliselt arstiabi kvaliteeti ja kättesaadavust. Nüüd on aeg teha uus samm!

 

Meetmed:

 • Tagame ravikindlustuse kõigile. 
 • Kahekordistame täiskasvanu hambaravihüvitise ning vanadus- ja töövõimetuspensionäride proteesihüvitise.  
 • Ehitame üles tervikliku vaimse tervise püramiidi alates ennetamisest ja teadlikkuse tõstmisest kuni tipptasemel ravini rasketel juhtudel. Erilist rõhku paneme laste vaimsele tervisele. 
 • Jätkame haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast, mis ennetab haigena töölkäimist sissetulekute kaotamise hirmus. 
 • Vähendame retseptiravimite käibemaksu 5%-ni. 
 • Uuendame täielikult ravi rahastamise süsteemi, et tagada kõigi kiire ligipääs kvaliteetsele arstiabile. 
 • Toetame vaimse tervise spetsialistide koolitamist ning nende töötingimuste parandamist. 
 • Muudame Eestis töötamise atraktiivseks kõigile tervishoiuspetsialistidele, selleks tugevdame sotsiaaldialoogi haiglates ja tervishoiusektoris. 
 • Teeme vajalikud muudatused esma- ja eriarstiabi ning sotsiaalabi korralduses, millega tagame patsientide varase ja täieliku ravi ning optimaalse raviteekonna tervenemiseni. 
 • Lisame geriaatria eriala haigekassa eriarstliku eriala nimistusse. Toetame geriaatria eriala õpetamist, et tekiks rohkem eakate tervisele spetsialiseerunud arste ja tervishoiutöötajaid. 
 • Parandame alkoholi- ja narkovõõrutusravi kättesaadavust. 
 • Teeme tubakatooted lastele kättesaamatuks.
 • Toetame kohaliku ja tervisliku toidu kasutamist lasteaias, koolis, hooldekodus ja haiglas. • Loome täiendavad piirkondlikud erisused perearstide ja haiglate rahastamisel, et motiveerida arste ja meditsiinitöötajaid töötama kõikides Eesti piirkondades. 
 • Riigi ja pealinna koostöös leiame lahenduse Tallinna haigla rajamiseks. 
 • Kiirendame innovatsiooni, sh geeniinfol põhinevate teenuste kasutuselevõttu personaalmeditsiinis. 
 • Loome ja rahastamise hoolduskoordinaatorite ametikohti, et tegeleda inimeste sotsiaal- ja terviseküsimustega terviklikult.
 • Peame valdkondade ülest ennetustööd väga oluliseks. Tagame, et ennetusvaldkonna rahastamine on kasvanud ning liigutud stabiilsele eelarvepõhisele rahastusele. 
 • Uuendame tervise infosüsteemi, teeme selle kasutamise lihtsaks ja inimsõbralikuks ning avatuks uutele innovaatilistele lahendustele.

 

Tervishoiutöötajate väärtustamine

Ravijärjekordade lühendamiseks on vaja piisaval hulgas meditsiinipersonali. Sotsiaaldemokraadid muudavad tervishoiuspetsialistidele Eestis töötamise atraktiivseks.  Oluline roll on siin sotsiaaldialoogi tugevdamisel haiglates ja laiemalt tervishoiusektoris, et arstide ja õdede töö oleks väärtustatud ja ka väärikalt tasustatud.