Sotsiaaldemokraatide 12 põhilubadust Riigikogu valimistel

Meil on põhjalik valimisprogramm, et arendada Eesti elu tasakaalukalt. Alljärgnevalt tooma välja 12 kõige olulisemat mõtet:

 1. Tõstame alampalga 1200 eurole, et kaotada Eestis palgavaesus ja sooline palgalõhe
 2. Tõstame vanaduspensioni 1200 euroni, kuid mitte vähem kui 50%ni keskmisest palgast
 3. Suurendame elukestvas õppes osalevate töötajate osakaalu ning kehtestame tulevikus 4-päevase töönädala neile, kes õpivad ühe päeva nädalas;
 4. Ehitame koos erasektoriga 5000 uut üürikorterit üle Eesti, et noored pered jääks kodukanti ja spetsialistid leiaks elamispinna.
 5. Aitame tuua maapiirkondadesse 15 000 uut tasuvat töökohta
 6. Anname kõigile ravikindlustuse, et ka loomeinimesed saaksid kindlustunde
 7. Tõstame lapsetoetuse 150 euroni alates pere esimesest lapsest ja indekseerime toetuse tõusu
 8. Astume järgneva nelja aastaga kõik vajalikud sammud selleks, et Eesti läheks 2030. aastaks üle täielikult taastuvenergiale
 9. Vähendame elurikkuse säilitamiseks metsade raiemahtu ning suurendame puidusektori lisandväärtust säilitades töökohad
 10. Kriisivalmiduse tõstmiseks läbivad vähemalt pooled Eesti inimesed elanikkonnakaitse koolitused
 11. Pakume vaimse tervise abi kõigile vajajatele ning pöörame erilist rõhku laste ja noorte vaimsele tervisele
 12. Tagame maailmatasemel haridust kõigile. Tõstame õpetaja palga 130% keskmisest palgast ja suurendame koos erasektoriga teaduse rahastamist 3%ni SKPst.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!